Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@ug.istebna.pl

więcej...

menu
Przejdź do strefy mieszkańca

Wkrótce

Baner
Rozpoczęcie imprezy: 2017-06-22
Zakończenie imprezy: 2017-10-15
Miejsce imprezy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji , Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji , Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Kontakt: +48 33 855 62 08

Od 22 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej możemy zwiedzać najnowszą edycję Wystawy Twórczości Ludowej. Wydarzenie to ma już wieloletnią tradycję, a jego ideą jest  promocja lokalnego rękodzieła. W sali wystawowej Gminnego Ośrodka Kultury zgromadzone zostały prace pochodzące od wielu rękodzielników, warto wspomnieć, że zdecydowana większość pokazywanych tu przedmiotów wystawiona jest na sprzedaż. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Poczesne miejsce zajmują oczywiście Koronki Koniakowskie – zarówno tradycyjne, „heklowane” serwetki, jak i stworzone z koronki ubrania i ozdoby. Można tu także nabyć bieżniki, poduszki, zakładki do książek i biżuterię, do których zdobienia artystki wykorzystały beskidzki haft krzyżykowy. Haft ten jest niezwykle piękny i bardzo charakterystyczny, barwne jest w nim bowiem tło, podczas gdy wzór pozostaje biały. Jest on tradycyjnym elementem zdobniczym zarówno kobiecego, jak i męskiego stroju ludowego Górali Śląskich. Jeśli ktoś z Państwa planuje nabycie kabotka, czy koszuli, to na wystawie można się zaopatrzyć zarówno w gotowe elementy stroju, jak i w potrzebne do nich tzw. wyszycia. Ważnym elementem ekspozycji są rzeźby, lustra w drewnianych, zdobionych ramach, czy też obrazy. Wystawa Twórczości Ludowej jest wymarzonym miejscem na zakup wakacyjnych pamiątek i nietuzinkowych prezentów, wiele tu bowiem przedmiotów użytkowych, których forma zainspirowana została sztuką ludową.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego niezwykłego kiermaszu. Potrwa on całe lato i zakończy się dopiero 15 października. Zwiedzanie i sprzedaż codziennie w godzinach 09.00 – 17.00

Więcej szczegółów
Baner
Rozpoczęcie imprezy: 2017-06-26
Zakończenie imprezy: 2017-12-30
Miejsce imprezy: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji , Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji , Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Kontakt: +48 338556208

Serdecznie zapraszamy na wystawę koronki koniakowskiej autorstwa Zuzanny Ptak. Artystka - koronczarka wyczarowuje szydełkiem przepiękne kreacje - suknie spódniczki, bluzki i wiele innych misternych cudeniek. Wernisaż wystawy odbędzie się  w poniedziałek 26 czerwca o godzinie 11.00. Wystawa potrwa do końca roku.

Wystawa kolekcji ubrań stworzonych z koronki koniakowskiej jest częścią stypendium w dziedzinie twórczości ludowej. Projekt, którego celem jest zarówno popularyzacja, jak i promocja koronki koniakowskiej oraz edukacja w tej dziedzinie twórczości został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ekspozycja ta pokazuje koronkę koniakowską jako rękodzieło, które będąc głęboko osadzone w pięknej i bogatej tradycji ma potencjał pozwalający na dostosowanie się do zmieniających się potrzeb i wymogów odbiorcy. Tradycja i nowoczesność dająca możliwość powstawania współczesnych, atrakcyjnych form użytkowych koronki.

Zuzanna Ptak, z domu Jałowiczor wywodzi się z rodziny o bogatych tradycjach koronczarskich, twórczość ludowa była więc obecna w jej życiu od dziecka. Jako młoda dziewczyna aktywnie współpracowała z Cepelią, nie tylko oddając na sprzedaż swoje prace, ale także biorąc udział w organizowanych przez nią konkursach. Pani Zuzanna jest wielokrotną laureatką Konkursu na Koronkę Koniakowską i Beskidzki Haft Krzyżykowy. Prace Zuzanny Ptak odznaczaj się starannością wykonania, oryginalnością kompozycji oraz wieloma autorskimi wzorami. Koronczarka ta z wielkim smakiem łączy piękne stare motywy z tymi zupełnie nowymi tworząc nietuzinkowe koronkowe kreacje, będące przedmiotem uznania zarówno etnografów, jak i plastyków.

Więcej szczegółów
Baner
Rozpoczęcie imprezy: 2017-10-01
Zakończenie imprezy: 2017-10-01
Miejsce imprezy: Biuro zawodów – Istebna, leśny parking - Prądowiec obok stacji paliw
Organizator: STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA
Kontakt: +48 33 854-26-53

BESKIDZKI TRIATLON GÓRSKI – EDYCJA 2017

Istebna 1.10.2017 

 

REGULAMIN

 

 

1. CEL IMPREZY

 

1.Popularyzacja działań Ustrońskiej Szkoły Narciarstwa Biegowego i Ustrońskiej Szkoły MTB.
2. Promowanie Istebnej jako ośrodka przyjaznego narciarzom, kolarzom i turystom.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

4. Integracja działań Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia w okresie zimowym i letnim.

 

 

2. ORGANIZATOR

 

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA

43-450 Ustroń, ul. Rynek 2

Telefon, fax  033/854-26-53

e-mail            informacja@ustron.pl

 

Komandor zawodów : Andrzej Nowiński

               

Biuro zawodów – Istebna, leśny parking przy ul. Prądowiec obok stacji paliw, czynne w dniu 1.10.2017 w godz. 10:00 do 12:30

 

3. DATA I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 

Miejsce rozgrywania zawodów – Istebna, start i meta - leśny parking przy ul. Prądowiec obok stacji paliw

Data: 1 październik 2017.

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Uczestnikiem zawodów będzie osoba, która dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów.
 

Wypełniając kartę zgłoszeniową  uczestnik akceptuje poniższe ustalenia:

- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

- Uczestnicy zawodów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.

- Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

- W razie wypadku uczestnik nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

- Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w  zawodach.

-  W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na druku oświadczenia o wyrażeniu takiej zgody.

- Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.

- Swoim podpisem uczestnik zawodów zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

Potwierdzeniem udziału w zawodach jest rejestracja.

Każdy uczestnik otrzyma na czas zawodów numer startowy i chip pomiaru czasu. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w otrzymany numer i chip.
Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, a zawodnicy niepełnoletni za pisemną zgodą oraz, jeśli jest to konieczne, pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Zapisów można dokonywać w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach 10:00 – 12:30. Proces rejestracji jest zakończony dopiero w momencie odebrania numeru startowego, chipa i dokonaniu opłaty startowej.

Opłata startowa za udział w zawodach – 20 zł.

 

5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

5.1 Część biegowa

Zawodnicy pokonują wyznaczoną pętlę biegową długości około 3 kilometry, obowiązkowo wyposażeni we własne  kije do nordic walking lub kije narciarskie.

Obowiązująca długość kija – zawodnikowi w postawie stojącej z wyprostowanymi kolanami kije powinny sięgać minimum do łokcia.

W trakcie biegu zawodnik trzyma chwyty kijów w dłoniach !!

5.2. Część rowerowa

Zawodnicy pokonują wyznaczoną pętlę długości około  kilometrów na własnym rowerze górskim, obowiązkowo w kasku.

Uwaga! Wyznaczona trasa, ze względu na stopień trudności technicznej, wymaga umiejętności poruszania się na rowerze górskim w terenie. Możliwe jest na niej osiągnięcie znacznych prędkości, wobec czego zawodnicy zobowiązani są do dostosowania szybkości zjazdu do posiadanych umiejętności

- Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach!

5.3 Część nartorolkowa

- Bieg na dystansie około 6 kilometrów rozgrywany jest w stylu klasycznym

- Zawodnicy mogą startować na własnych nartorolkach

- Organizator w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu, może zapewnić nartorolki zawodnikom nie posiadającym własnego sprzętu. Zawodnicy obowiązani są wówczas posiadać kije narciarskie i buty w systemie SNS Pilot, lub NNN

- Obowiązują nartorolki do stylu klasycznego wyłącznie  na CZARNYCH KOŁACH GUMOWYCH o średnicy maksymalnej do 80 mm

- Sprawdzenie czy zawodnik użył kół zgodnych z regulaminem może nastąpić zarówno przed startem jak po zakończeniu biegu

- Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach!

5.4 Pozostałe informacje

- Sposób poruszania się po drodze publicznej w CZĘŚCI NARTOROLKOWEJ określa jednoznacznie kodeks drogowy i narzuca poruszanie się LEWĄ STRONĄ JEZDNI. Zawodnicy poruszają się w otwartym ruchu drogowym.

- Zawody w części rowerowej odbywają się po drogach leśnych oraz drodze publicznej. Na drodze publicznej zawodnicy poruszają się w otwartym ruchu drogowym zgodnie z zasadami kodeksu drogowego PRAWĄ STRONĄ JEZDNI

- Zawody w CZĘŚCI BIEGOWEJ odbędą się w większości na drogach leśnych bądź częsciowo wyłączonych z ruchu. Nie można jednak wykluczyć pojawienia się na nich pojazdów i osób i w związku z tym uczestników obowiązuje zachowanie należytej uwagi

- Pomiędzy poszczególnych częściami wyścigu zawodnicy dokonują zmiany wyposażenia w wyznaczonej przez Organizatora strefie zmian, gdzie pozostawiają pozostały sprzęt pod opieką Organizatora

- Okres przebywania w strefie zmian wlicza się do czasu zawodnika.

- W dniu zawodów, przed rozpoczęciem wyścigu, tylko do godziny 12:30, będzie możliwość  zapoznania się z trasą.

- Wyścig będzie odbywał się w formule startu masowego. Szczegółowe informacje o zasadach rozegrania startu zostaną podane na odprawie przedstartowej

 - We wszystkich sprawach nieobjętych zapisami niniejszego Regulaminu obowiązujących w czasie trwania zawodów będzie decydował Organizator.

- Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania zawodów.

- W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez Organizatora trasy. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją.

- W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy, powinien on powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał. W przypadku naruszenia tego przepisu zawodnicy będą karani dyskwalifikacją
- Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie maratonu.
- Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, oraz do poszanowania środowiska naturalnego.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

6. PROGRAM ZAWODÓW

 

- Zapisy - Istebna, leśny parking przy ul. Prądowiec obok stacji paliw, czynne w godz. 10:00 do 12:30

 - Odprawa techniczna i wręczenie numerów startowych – godzina 12:50  na miejscu startu

 - Informacje na temat organizacji startu na odprawie przedstartowej

 - Godzina 13:00 – start

 - Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców , po zakończeniu startu wszystkich zawodników i wywieszeniu listy wyników

 

7. ZASADY NAGRADZANIA

 

- pięć pierwszych zawodniczek i pięciu pierwszych zawodników otrzyma nagrody rzeczowe

- pięć pierwszych zawodniczek i pięciu pierwszych zawodników otrzyma pamiątkowe medale

- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma pakiet startowy (żele startowe i napoje izotoniczne) i pamiątkową statuetkę

- każdy zawodnik startujący w zawodach otrzyma napoje izotoniczne bez ograniczeń

 

 

 9. KARY

 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

- Upomnienie.
- Dyskwalifikacja.

 

10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

11. PROTESTY

 

Protesty do Komisji Sędziowskiej zawodów można składać w formie pisemnej nie później niż pół godziny od czasu zamknięcia trasy. Decyzja ostateczna przy rozpatrywaniu protestów należy do Sędziego Głównego.

 

12. INFORMACJE KOŃCOWE

 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

- Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

- Osoby bez numerów startowych poruszające się na nartach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę  zawodów.

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

- Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

 

- Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

- Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

- W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Więcej szczegółów
Rozsod
Rozpoczęcie imprezy: 2017-10-01
Zakończenie imprezy: 2017-10-01
Miejsce imprezy: Istebna Stecówka
Organizator: Owczorze z Istebnej
Kontakt: Henryk Kukuczka

Tradycyjny zwyczaj zejścia owiec z hal i rozdanie ich Gazdom na czas zimy; występy kapel; degustacja serów.

Godzina 13:00.

 

Baca Henryk Kukuczka wraz z łowczorzami serdecznie zaprasza!

Więcej szczegółów

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2018
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2018/09/1 2018/09/8 2018/09/9 2018/09/14 2018/09/15 2018/09/16 2018/09/20