Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
14.03
2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Nabór wniosków.

Uchwałą Nr LXVII/434/2023 (link do uchwały) Rady Gminy Istebna z dnia 23 lutego 2023 r. przyjęto zasady oraz tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ubiegając się o dotację należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek. Termin naboru 15.03-22.03.2023 r.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Istebna, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy Istebna.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Istebna.

Wnioski, które przejdą etap weryfikacji formalnej i zdobędą najwyższą ilość punktów zostaną przekazane przez gminę Istebna do Banku Gospodarstwa Krajowego za pomocą aplikacji Polski Ład w celu uzyskania wstępnej promesy na inwestycję.

Dotacja może być udzielona do 98% wartości inwestycji w zakresie nakładów koniecznych o których mowa w art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o których mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków lub znajdującej się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski mogą być składane w przypadku posiadania wkładu własnego tj. 2% wartości inwestycji.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w formularzu wniosku.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadający tytuł prawny do do zabytku znajdującego się na terenie gminy Istebna, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski mogące stanowić pomoc publiczną podlegają odrzuceniu.

UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Dodał: Wioleta Golik (8902)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: wrzesień

2023/09/3 2023/09/9 2023/09/10 2023/09/16 2023/09/17 2023/09/21