Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
20.11
2019

Darmowe szkolenia w ramach projektu grantowego „E- Aktywni Mieszkańcy Gminy Istebna”

Darmowe szkolenia w ramach projektu grantowego  „E- Aktywni Mieszkańcy Gminy Istebna

Gmina Istebna we współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju prowadzi projekt pt. „E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Istebna”, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników szkoleń.

Tematy szkoleń:

- działam w sieciach społecznościowych,

- kultura w sieci,

- moje finanse i transakcje w sieci,

- mój biznes w sieci,

- rodzic w Internecie,

- rolnik w sieci,

- tworzę własną stronę internetową, blog.

Szczegóły zakresu szkoleń w poszczególnych tematach znajdą Państwo na dole w załącznikach.

Niezależnie od tematu każde szkolenie trwa 12 godzin, jest podzielone na sesje po 2, 3, 4 lub 6 godzin w zależności od zebranych grup i ich preferencji. W trakcie szkolenia otrzymają Państwo materiały szkoleniowe, jak również poczęstunek. Szkolenia będą się odbywać w budynkach OSP, szkołach na terenie Trójwsi lub Urzędzie Gminy w Istebnej, od poniedziałku do soboty między od 7:00 do 20 zależnie od miejsca zamieszkania uczestników i preferowanych ram czasowych. Wraz ze złożeniem formularza należy określić preferowane dni tygodnia jak i pory dnia. Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu z wybranego przez siebie tematu.

W szkoleniu mogą wziąć osoby powyżej 25 roku życia, zamieszkujące teren Gminy Istebna. Więcej informacji można uzyskać  czytając regulamin udostępniony w załącznikach.

W załącznikach znajdą Państwo również  formularz rekrutacyjny który można składać w Urzędzie Gminy w Istebnej  w pokoju 203. Pola miejsce odbywania się szkoleń, termin szkolenia, data rozpoczęcia/zakończenia  udziału w projekcie proszę zostawić puste.

Szkolenia w zależności od ilości chętnych będą realizowane od grudnia do 15 marca. Formularze zgłoszeniowe można składać w Urzędzie Gminy w Istebnej  w pokoju 203. W razie pytań osoba do kontaku: Marcin Huć, (33) 855 65 00, wew. 46, m.huc@istebna.eu.

Gmina Istebna realizuje Projekt pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Istebna” na podstawie konkursu grantowego w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO” Nr POPC.03.01.00-00-0097/18  finansowanego w ramach Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, III Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Operatorem grantów jest: STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA, 87-214 Płużnica 37A. Wartość otrzymanego grantu: 84.000,00 zł, projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Zakupione na cele szkolenia komputery, po zakończeniu szkoleń, przekazane będą  do szkół na terenie Naszej gminy.Dodał: Marcin Huć (7046)