Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
29.05
2018

Droga w Jaworzynce Czadeczce otwarta!

Są chwile, które są zwieńczeniem długofalowych planów, konsekwentnej pracy wielu ludzi, działań wielu samorządów. Takim, wyczekiwanym momentem z pewnością było uroczyste otwarcie nowego, drogowego połączenia drogowego, które można było dotychczas nazwać „brakującym, infrastrukturalnym ogniwem” pomiędzy Gminą Istebna i Gminą Čierne. Doniosła uroczystość miała miejsce 29 maja 2018 roku. Najważniejsza w ostatnich latach transgraniczna  inwestycja Gminy Istebna realizowana w partnerstwie z Gminą Čierne, została pomyślnie zakończona. Jej finalizacja ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego w regionie, wzrostu jego atrakcyjności oraz zacieśnienia dobrze układającej się współpracy ze słowackimi sąsiadami.

Uroczyste zakończenie projektu, jak przystało na moment historyczny, pełne było radości i doniosłych, symbolicznych chwil. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 w Kompleksie Wypoczynkowym. „Jano”  w Jaworzynce, gdzie miała miejsce konferencja podsumowująca projekt. Licznie zgromadzonych gości serdecznie przywitała konferansjerka – Aneta Legierska prosząc o zabranie głosu włodarzy gmin realizujących projekt - Wójta Gminy Istebna Henryka Gazurka i Starostę Gminy Čierne Pavla Gomolę. Ich słowa wyrażały radość i dumę z faktu zakończenia tej strategicznej inwestycji oraz podkreślały znaczenie międzynarodowej współpracy, bez której przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Następnie zebrani wysłuchali podsumowania projektu, które przedstawił koordynator projektu - Wiesław Legierski z UG Istebna popierając swoje słowa prezentacją multimedialną obrazującą ogrom wykonanych prac.

         Przypomnijmy, że „przełomowa droga” została wybudowana w ramach projektu pn. „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt partnerski otrzymał dofinansowanie z EFRR w wysokości 2 364 028,29 euro - 85 % środków kwalifikowalnych w naborze do osi priorytetowej „2 – Zrównoważony transport transgraniczny”. Inwestycja jest wynikiem długofalowego planowania strategicznego, naturalną kontynuacją działań trójstronnych w ramach tzw. Programu Rozwoju Trójstyku.

Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2017 r. , a zakończyły w maju 2018 roku.  Realizacja połączenia składała się z dwóch inwestycji: budowy od podstaw 715 m. nowej drogi  i mostu na potoku Czadeczka po polskiej stronie oraz budowy 205 m. nowej i modernizacji 1800 m. istniejącej już drogi na Słowacji. Trasa jest przeznaczona dla ruchu osobowego. Kilkadziesiąt (64 m) metrów nad nią, wiaduktem zbudowanym – jak komentują najnowsze przewodniki – „z alpejskim rozmachem” poprowadzone jest słowackie przedłużenie polskiej ekspresówki S1 czyli autostrada D3.

Nowe połączenie to znaczna oszczędność czasu i kilometrów –pokonanie do tej pory najkrótszej trasy wiodącej przez Koniaków i Zwardoń średnio zajmowało kierowcom ponad pół godziny dłużej. Polsko – słowacka droga stanowi także jedyne połączenie komunikacyjne Powiatu Cieszyńskiego ze Słowacją i umożliwi szybsze i wygodniejsze przemieszczenie się podróżnych korzystających z tzw. europejskich korytarzy TEN-T przebiegających w Polsce i Słowacji. Nowa droga daje bezpośrednie połączenie z węzłem autostradowym w Svrčinovcu, co umożliwi naszym mieszkańcom i turystom szybkie i wygodne przemieszczanie się do Bratysławy, Wiednia i dalej na południe Europy, a także w kierunku zachodnim do Czech oraz północnym w kierunku Bałtyku. Powstające aktualnie drogi ekspresowe i autostrady zarówno po polskiej, słowackiej jak i czeskiej stronie granicy otworzą przysłowiowe „okno na świat”. Trzeba jeszcze przy okazji wspomnieć, że nowo otwarte połączenie daje bezpośredni dostęp do słowackich kolei, którymi można się przemieszczać w głąb Słowacji, a także do Czech a przez Zwardoń także do Polski. Dla turystów szczególnie ważna będzie trasa do Żyliny, ważnego ośrodka turystycznego, otoczonego pięknymi górami.  

Po konferencji, kolumna samochodów ruszyła w stronę granicy polsko – słowackiej, gdzie miała dokonać się główna część uroczystości. Tam wszyscy ze wzruszeniem i należytym szacunkiem odśpiewali hymny Polski i Słowacji, a następnie także „Odę do radości” – hymn Unii Europejskiej. Symbolicznego przecięcia wstęgi składającej się z trzech elementów z barwami narodowymi Polski i Słowacji oraz symbolizującym Unię Europejską, rozpostartej w poprzek nowej drogi dokonali : Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek, Zastępca Wójta Gminy Istebna Józef Polok, Sołtys Jaworzynki Paweł Rucki, Starosta Gminy Čierne Pavol Gomola, Zastępca Starosty Jan Ďurica oraz wicewojewoda kraju Żylińskiego Peter Dobeš. Tak właśnie ziściły się marzenia i starania wielu, a wzmianki  o „brakującym połączeniu” spotykane czasem w opracowaniach, wraz z tym jednym „cięciem” przeszły do historii! Uroczystego poświęcenia drogi dokonali: Proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła w Jaworzynce ks. Stanisław Pindel oraz proboszcz parafii w Čiernem ks. Peter Švec, którzy modlili się wspólnie o bezpieczeństwo i błogosławieństwo dla podróżnych korzystających z nowej drogi. Następnie włodarze sąsiadujących państw przywitani zostali starym słowiańskim obyczajem – chlebem i solą. Akt otwarcia miał bardzo uroczysty wymiar i można było dostrzec, że w oczach uczestników pojawiły się nawet łzy wzruszenia.

Żadna doniosła dla naszego regionu chwila nie może się odbyć bez dźwięków muzyki góralskiej. Nie zabrakło jej i przy tej okazji, a zespoły: „Mała Jetelinka” z Jaworzynki pod kierownictwem Moniki Wałach – Kaczmarzyk oraz „Ozvena” prowadzony przez Boženę Budošovą dały piękne koncerty. Wspólnie odśpiewano pieśń „Szumi Jawor”, a słowacki zespół napisał nawet piosenkę na okoliczność otwarcia nowej drogi. Z kolei gdy pani Anna Mucha z Jaworzynki odczytała pełen humoru i nawiązań do historii wiersz swojego autorstwa, słuchacze nie kryli rozbawienia. Utwór świetnie opisał „drogę przez mękę”, którą trzeba było pokonać, by móc w maju 2018 roku przeciąć wstęgę. Po ostatnich okolicznościowych przemówieniach zachęcono wszystkich do gremialnego przekroczenia granicy i wspólnego zdjęcia.

Po otwarciu drogi, pozostało już tylko uroczyście ją … przetestować. Goście kolumną samochodów skierowali się w stronę Čiernego, by potem znów wrócić na stronę polską. Na zakończenie zaproszono gości do wspólnej zabawy i poczęstunku, który serwowano w dwóch nowych wiatach grillowych– po polskiej i słowackiej stronie. Nie brakło gorącego gulaszu, tradycyjnych kołaczy i muzyki.

Dziś nowa droga tętni życiem i służy podróżnym. Nad spokojną Czadeczką częściej niż kiedykolwiek słychać szum samochodów, widać też wielu rowerzystów czy wielbicieli nordic-walkingu z Polski i Słowacji. Nie dość stwierdzić, że w tym miejscu otwarło się nowe połączenie komunikacyjne. Otwarły się także nowe możliwości gospodarcze, rekreacyjne i turystyczne dla całego naszego regionu. Można powiedzieć, że 29 maja 2018 r., w Międzynarodowym Dniu Sąsiada Polska i Słowacja przekraczając granice przypieczętowały swoją sąsiedzką przyjaźń.

W uroczystym otwarciu drogi wzięło udział wielu przedstawicieli samorządu lokalnego i ponadlokalnego. Byli wśród nich: Henryk Gazurek - Wójt Gminy Istebna, Józef Polok – Zastępca Wójta Gminy Istebna, Paweł Rucki- Sołtys Jaworzynki, Jerzy Michałek – Sołtys Istebnej, Jan Gazur – Sołtys Koniakowa, Bożena Mendrek-Gańczarczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Jan Kawulok- radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Bogdan Kasperek- Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Jiří Hamrozi – Starosta Miasta Jabłonków, Sylwester Foltyn – Sekretarz Miasta Wisła, Krzysztof Glajcar- wójt Goleszowa, ppłk Zenon Woźniak- Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej, Andrzej Kudełka-Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła , Magdalena Suchanek – Kowalska- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Cieszynie, Witold Bembenek – Dyrektor Oddziału Katowice Strabag Infrastruktura Południe, Artur Szmek- Przewodniczący Rady Gminy Istebna, Stanisław Legierski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Łucja Michałek – Radna Powiatowa, radni Gminy Istebna, Bronisława Fiedor – Skarbnik Gminy Istebna, Bogusław Juroszek – Kierownik Referatu Gospodarczego i Rolnictwa UG Istebna, Grażyna Przybyła – Dyrektor SP1 w Jaworzynce, Dorota Małyjurek - Dyrektor SP2 w Jaworzynce, pracownicy UG Istebna. Stronę słowacką reprezentowali między innymi: Pavol Gomola – Starosta Gminy Čierne, Ján Ďurica – Zastępca starosty Gminy Čierne, Peter Dobeš - wiceprzewodniczący samorządu wojewódzkiego z Żyliny, Peter Balun- przedstawiciel ministerstwa rolnictwa z Bratysławy, Renáta Majchráková- starostka Gminy Svrcinovec i wielu innych. W wydarzeniu licznie wzięli udział mieszkańcy sąsiednich gmin oraz delegacje uczniów z obydwu szkół w Jaworzynce wraz z dyrektorami i nauczycielami, a także uczniowie ze słowackiej szkoły w Čiernem.

Fotorelacja z ox.pl >>>>>>>>>>

Materiał filmowy TVP Katowice >>>>>>>>>>

 

 


Zobacz reportaż:
Otwarcie drogi w Jaworzynce Czadeczce


Dodał: (6009)