Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
11.10
2017

Film o inwestycjach Gminy Istebna. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu inwestycyjnego Gminy Istebna. Film został zaprezentowany uczestnikom konferencji  Wydarzenia Rocznego Interreg V-A Republika Czeska – Polska, jaka odbyła się 5 października br. w Istebnej.

Gmina Istebna jest szczególnym beneficjentem transgranicznych programów europejskich. Za ich pośrednictwem od ponad 10 lat realizowane są na terenie całej gminy projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Między innymi z tego względu, położeniu miejscowości na styku granic trzech państw oraz walorów krajobrazowych i turystycznych - Istebna została gospodarzem powyższego wydarzenia. To uznanie i zaszczyt dla gminy oraz udział wielu osobistości odpowiedzialnych na politykę i współpracę transgraniczną z Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej przyczynił się do wykonania dwóch filmów promocyjnych. Pierwszy z nich (inwestycyjny) znajduje się poniżej a drugi o atrakcjach turystycznych zostanie wkrótce zaprezentowany.

Krótka informacja o  projektach  transgranicznych realizowanych na terenie Gminy Istebna

W latach 2004-2006 w ramach obu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IIIA (Czechy-Polska, Polska-Słowacja) pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)  ponad 5, 6 mln zł na wykonanie 4 projektów drogowych (w tym jeden Powiatu Cieszyńskiego) oraz na budowę kładki dla pieszych na Trójstyku.  

W następnym okresie programowania funduszy unijnych na lata 2007-2013 z programu czesko-polskiego zrealizowano 3 projekty inwestycyjne, w tym z zakresu infrastruktury drogowej (m.in. budowa parkingu „Pod Grapą”), turystycznej (budowa ścieżki pieszo-rowerowego) oraz budowę oświetlenia ulicznego do Trójstyku. Z kolei z programu polsko-słowackiego zrealizowano 2 projekty drogowe (w tym jeden Powiatu Cieszyńskiego). Ogółem na powyższe zadania w tym okresie czasu uzyskano dofinansowanie z EFRR w wysokości ponad 12 mln zł. 

W obecnym okresie programowania na lata 2014-2020 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja budowana jest w Jaworzynce droga wraz z obiektem mostowym do granicy polsko-słowackiej, gdzie planowane dofinansowanie dla Gminy Istebna wynosi ponad 4,5 mln zł.  

Prócz projektów inwestycyjnych Gmina Istebna oraz Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej zrealizowała i jest w trakcie realizacji wielu projektów transgranicznych z zakresu kultury, turystyki oraz promocji.

Ponadto Gmina Istebna we współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi i sąsiednimi gminami czeskimi jest obecnie w trakcie realizacji projektu z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego gmin poprzez organizację szkoleń i doposażenie jednostek OSP, gdzie planowane dofinansowanie dla gminy wynosi ok. 1,5 mln zł. Warto dodać, że w roku bieżącym Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum zakończyła realizację projektu obejmującego panel szkoleniowy z zakresu podejmowania akcji transgranicznych i gaszenia pożarów (w tym ćwiczenia bojowe). Na ten cel uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 25 tys. zł.    

 

 


 


 

 

 Dodał: Piotr Gazurek (5622)