Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
14.06
2017

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN W PRZEPISACH PRAWA BUDOWLANEGO

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN W PRZEPISACH PRAWA BUDOWLANEGO

Chcąc wybudować jakikolwiek obiekt budowlany, musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim należy respektować przepisy prawa budowlanego, zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zdanie sąsiadów. Każdy właściciel ma prawo zagospodarować działkę jedynie w jej granicach.

Obecnie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy w przypadku:

  1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej dla parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  2. wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki,
  3. wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
  4. zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach,
  5. ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m.

Istnieje jednak obowiązek zgłoszenia zamiaru budowlanego w przypadku budowy:

  1. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych garaży, przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
  2. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,
  3. przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
  4. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
  5. zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

Budowa ogrodzenia

Uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodzenia jest konieczne, gdy ma ono pełnić funkcję muru oporowego, w pozostałych przypadkach pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Jeżeli jednak planujemy wybudować ogrodzenie o wysokości przekraczającej 2,2 m, należy zgłosić ten fakt organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o rodzaju ogrodzenia, sposobie wykonywania robót i ich zakresie oraz terminie rozpoczęcia prac. Przystąpienie do wykonania ogrodzenia będzie możliwe dopiero wtedy, jeśli w ciągu 21 dni nie zostanie wniesiony sprzeciw ze strony organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Dodatkowo należy podkreślić, iż ogrodzenie budowane od strony drogi publicznej nie może przekraczać linii rozgraniczających danej drogi, dlatego przed rozpoczęciem prac warto zapoznać się z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego przypadku. Gdy plan miejscowy przewiduje poszerzenie drogi, a planowane ogrodzenie znajdzie się w pasie projektowanej ulicy, ogrodzenie będzie musiało zostać odsunięte w głąb działki.
Jeśli w planie miejscowym nieruchomość znajduje się w strefie korytarzy ekologicznych oraz dolin rzek i potoków, obowiązuje zakaz budowy pełnych ogrodzeń murowych, betonowych oraz ogrodzeń z metalowych siatek. Zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych, z prześwitami (np. drewnianych z poziomymi żerdziami). W zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono również zakaz grodzenia całych działek, zaleca się ogrodzenie wyłącznie parceli budowlanej.

Warto również pamiętać, aby każde nowo budowane ogrodzenie nie stwarzało zagrożenia dla ludzi oraz zwierząt. Zabronione jest umieszczanie poniżej 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, gwoździ, potłuczonego szkła lub innych niebezpiecznych materiałów.

Budowa zjazdu

Zgodnie ze znowelizowaną treścią ustawy, budowa i przebudowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, zaś budowa i przebudowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Warto również podkreślić, iż budowa lub przebudowa zjazdu może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na jego lokalizację, które wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Zezwolenie to wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

Powyższe przypadki stanowią jedynie niewielką część przepisów prawa budowlanego.
Więcej informacji można uzyskać po zapoznaniu się z art. 29 – 31ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), w Starostwie Powiatowym w Cieszynie lub w Urzędzie Gminy Istebna.

 

Literatura:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440).

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna,

- www.drogipubliczne.info.

 

 

 

Urząd Gminy Istebna

Referat Gospodarczy i Rolnictwa

tel.: 033 855 65 00  wew. 48

 Dodał: Piotr Gazurek (5465)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
maj 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: maj

2021/05/18
galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej