Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
15.06
2021

Informacje o odpadach komunalnych

15 czerwca 2021 mija termin płatności kolejnej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za maj i czerwiec. Prosimy pamiętać o terminowych wpłatach.

 

Urząd Gminy w Istebnej informuje, iż przystępuje do obligatoryjnej  kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonych działalności.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Istebna.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.istebna.eu; w zakładce ekologia, sprawy komunalne

W  sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
– uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
– zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba, że umowa najmu stanowi inaczej.

Wyjątek stanowi działalność gospodarcza o charakterze biurowym. W takim przypadku opłatę za gospodarowaniem odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, iż jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Istebna zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny.Dodał: Karolina Goryczka (7963)