Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
18.01
2019

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019


Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2000 roku oraz osób starszych z terenu Gminy Istebna  odbędzie się w dniach 12, 13, 14 marca  2019 roku, natomiast dla kobiet w dniu 20 marca 2019 roku. Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29, pok. 202, III piętro.


 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

-  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
-  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli
   stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było
   możliwe
-  Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną
   oraz wyniki badań z okresu 12 miesięcy poprzedzających stawienie się do
   kwalifikacji wojskowej
-  aktualną fotografię 3x4 cm, bez nakrycia głowy
-  dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenie, pobieranie nauki, posiadane
   kwalifikacje zawodowe.

 Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.

Niedokonanie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Społeczno-Administracyjnym pok. nr 200 lub pod nr telefonu (33) 8556500 wew. 42.Dodał: Piotr Gazurek (6458)