Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
26.07
2021

Kwalifikacja wojskowa 2021

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w 2021 roku Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek informuje:

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2002 roku oraz osób starszych z terenu Gminy Istebna odbędzie się w dniach 26, 27 i 28 października 2021 roku, natomiast dla kobiet w dniu 3 listopada 2021 roku.

Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29, pok. 202, III piętro.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe
- powiatowej komisji lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
- aktualną fotografię 3x4 cm, bez nakrycia głowy
- dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenie lub zaświadczenie o pobieraniu nauki (jeśli się nie uczysz – świadectwo ukończenia ostatniej klasy)
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna - Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 200 lub pod nr telefonu (33) 8556500 wew. 42.

 


Sporządziła: Karina Kawulok

 

 

 

 

 Dodał: Piotr Gazurek (8031)