Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
26.04
2022

Kwalifikacja wojskowa 2022

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 21 marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w 2022 roku Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek informuje:

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2003 roku oraz osób starszych z terenu Gminy Istebna  odbędzie się w dniach 20 i 23 maja 2022 roku, natomiast dla kobiet w dniu 25 maja 2022 roku.

 

Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29, pok. 202, III piętro.

 

 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

-  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

-  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

-  powiatowej komisji lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

-  aktualną fotografię 2,5x3,5 cm, bez nakrycia głowy;

-  dokument potwierdzający poziom wykształcenia (ostatnie świadectwo szkolne jeżeli nauka jest zakończona) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki jeżeli nauka jest kontynuowana;

-  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia.

 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

           

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna - Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 200 lub pod nr telefonu (33) 8556500 wew. 42.

 

 

Sporządziła: Karina KawulokDodał: Łucja Jałowiczor (8491)