Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
31.05
2019

Śląska Izba Rolnicza informuje

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestnictwa w ich wybieraniu.
Kandydat, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:
1) Zgłoszenie kandydata,
2) Listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie,
3) Pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
4) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
5) Zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.
Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata dostępne są na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej (http://www.sir-katowice.pl/wybory2019-2023) oraz w Urzędzie Gminy Istebna pok. 201.Dodał: Piotr Gazurek (6713)