Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
15.10
2020

Lista zakwalifikowanych wniosków - tryb uzupełniający.

Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, przedkłada informację z weryfikacji złożonych wniosków o dofinasowanie wymiany kotłów dla inwestorów indywidualnych, zakwalifikowanych do udzielania dotacji w ramach naboru uzupełniającego.

            W załączniku udostępnia się listę osób po pozytywnej weryfikacji, zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na modernizację źródła ciepła na rok 2020 w ramach przeprowadzonego naboru uzupełniającego. Miejsce na liście wynika z kolejności składania wniosków. Wszystkie osoby znajdujące się na liście zostaną powiadomione telefonicznie o dalszym trybie postępowania w celu zawarcia umowy i ustalenia dogodnego terminu jej zawarcia. Do zawarcia umowy należy przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego będzie możliwa identyfikacja osoby, oraz ustalenie numeru PESEL osoby upoważnionej do zawarcia umowy. Ponadto przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dokumenty związane z dalszym etapem realizacji inwestycji tj. załączniki nr 4-6 do regulaminu.   

            Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o dotację na wymianę kotła bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu CZYSTE POWIETRZE. Informacje o programie CZYSTE POWIETRZE można uzyskać pod adresem https://www.wfosigw.katowice.pl/

UWAGA! Nie należy wymieniać kotła przed podpisaniem umowy o dotację! Gmina może udzielić dofinansowania tylko do kosztów poniesionych po podpisaniu umowy z każdym z Inwestorów.Dodał: (7567)