Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
20.07
2020

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW o udzielenie dotacji na wymianę kotłów w ramach progamu PONE na lata 2017-2022 dla Gminy Istebna

.

            W załącznikach udostępniamy listy osób po pozytywnej weryfikacji, zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na modernizację źródła ciepła na 2020 rok oraz listy rezerwowe. Wnioski z list rezerwowych zgodnie z „Regulaminem udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła  w budownictwie indywidualnym  w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 – 2022”, zostają zakwalifikowane jednocześnie do realizacji w roku 2021.   Miejsce na liście wynika z kolejności składania wniosków. Wszystkie osoby znajdujące się na głównej liście zostaną powiadomione telefonicznie w celu ustalenia dogodnego terminu zawarcia umowy. Do zawarcia umowy należy przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, na podstawie którego będzie możliwa identyfikacja osoby oraz ustalenie numeru PESEL osoby upoważnionej do zawarcia umowy. Ponadto przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dokumenty związane z dalszym etapem realizacji inwestycji tj. załączniki nr 4-6 do regulaminu.   

            W przypadku rezygnacji Inwestora z listy głównej lub niespełnienia pozostałych warunków określonych w Regulaminie, do podpisania umowy zostaną zaproszone osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

Równocześnie informujemy, że w przypadku nie zakwalifikowania się do otrzymania z Urzędu Gminy dotacji w roku  bieżącym  istnieje możliwość ubiegania się o dotację na wymianę kotła bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu CZYSTE POWIETRZE. Informacje o programie CZYSTE POWIETRZE można uzyskać pod adresem https://www.wfosigw.katowice.pl/

UWAGA! Nie należy wymieniać kotła przed podpisaniem umowy o dotację! Gmina może udzielić dofinansowania tylko do kosztów poniesionych po podpisaniu umowy z każdym z Inwestorów.

Z uwagi na niski poziom zainteresowania dofinansowaniem planowany jest dodatkowy nabór wniosków w miesiącu wrześniu 2020 r.Dodał: (7392)