Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
13.05
2021

Nabór wniosków o przyznanie marki Górolsko Swoboda produkt regionalny®.

Mikroregion Górolsko Swoboda przy współpracy z Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Jabłonkowie, Stowarzyszeniem Gmin Regionu Jabłonowskiego i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej ogłasza nabór wniosków o przyznanie marki / ponowne przyznanie marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”.

Kryteria certyfikacyjne odnoszące się do producentów

 1. O przyznanie marki ubiegać może się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, firma, organizacja posiadająca zakład produkcyjny na terenie „Mikroregionu Górolsko Swoboda” lub osoba fizyczna stale zamieszkała na terenie „Mikroregionu Górolsko Swoboda” . Na terenie Polski - Goleszów, Ustroń, Wisła, Istebna, Brenna.
 2. Producenci muszą posiadać ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w danej dziedzinie albo złożyć zaprzysiężone oświadczenie, że działalność, którą prowadzą, jest okazjonalna, a całkowity dochód (bez potrąceń) z wymienionych czynności nie przekracza w danym roku kalendarzowym limitu finansowego ustalonego dla powstania zobowiązań podatkowych i płatności zgodnie z obowiązującym prawem w RP. Rolnicy muszą mieć zezwolenie na prowadzenie działalności lub muszą być zarejestrowani w rejestrze odpowiedniego urzędu gminy.
 3. Ubiegający się o markę deklaruje, iż na jego firmie nie ciąży upadłość, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie ze strony Polskiej Inspekcji Handlowej.
 4. Ubiegający się o markę musi gwarantować, że spełnia ustawowe przepisy i normy dla danego zakładu (higieniczne, techniczne, bezpieczeństwo pracy itp.).
 5. Działalność gospodarcza wnioskodawcy nie może wyrządzać szkód w środowisku naturalnym oraz jego składowych ponad normę określoną obowiązującymi przepisami prawa. Stosownie do swych możliwości technicznych i finansowych przestrzega (lub w przyszłości będzie przestrzegał) zasad przyjaznego i oszczędnego zachowania wobec środowiska naturalnego.

Kryteria certyfikacyjne odnoszące się do produktu

 1. Artykuły konsumpcyjne, użytkowe lub produkty rolnicze i naturalne, lub dzieła sztuki powstałe w „Mikroregionie Górolsko Swoboda”.
 2. Ubiegający się o markę musi gwarantować, że produkt spełnia wszystkie przewidziane przepisy i normy.
 3. Produkt ani jego opakowanie nie mogą szkodzić środowisku naturalnemu, jego elementom ani zdrowiu ludzi ponad miarę określoną przez obowiązujące przepisy prawne, i to w żadnej fazie swego cyklu życia (produkcja, używanie, likwidacja). Muszą zgodnie z możliwościami technicznymi i ekonomicznymi spełniać (lub w przyszłości będą spełniać) zasady przyjaznego i oszczędnego zachowania wobec środowiska naturalnego.
 4. Produkt musi być wyjątkowy w odniesieniu do „Mikroregionu Górolsko Swoboda”.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich kryteriów certyfikacji, a także wymaganych dla poświadczenia ich spełniania dokumentów znajdują się w załączniku.

Opłata rejestracyjna

Za przyznanie marki zapłaci producent opłatę w wysokości 1 500,- CZK. Opłata jest przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z załatwianiem i rozpatrzeniem prośby, przyznaniem marki oraz na pokrycie części kosztów marketingu, propagacji i prezentacji marki.

Jeżeli producent jest już posiadaczem certyfikatu i wnosi o nowy certyfikat (dla innego swojego produktu lub przed upływem terminu ważności certyfikatu), opłata zostaje obniżona do 1 000,- CZK.

Opłata zostaje uiszczona podczas podpisania Umowy o używaniu marki i stanowi przychód MK PZKO Jabłonków.

Opłata za używanie marki

W celu częściowego pokrycia kosztów promocji i prezentacji marki jej użytkownicy uiszczają opłatę roczną za korzystanie z marki, jej wysokość wynosi:

 • osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą i osoby ficzyczne wykonujące czynność okazjonalną: 500,- Kč;
 • organizacje non-profit: 1 000,- Kč;
 • firmy z mniej niż 10 pracownikami: 3 000,- Kč;
 • firmy z więcej niż 10 pracownikami: 5 000,- Kč.

Opłata zostaje uiszczona (gotówką lub przelewem na rachunek) zawsze w pełnej wysokości w terminie do 31 sierpnia, bez względu na datę wystawienia certyfikatu. Dla stanowienia wysokości opłaty decydująca jest liczba pracowników w tym dniu.

 

Wszelkie potrzebne Państwu dokumenty, zarówno służące zapoznaniu się z funkcjonowaniem marki, jak wnioskowaniu o jej przyznanie znajdują się w poniższych załącznikach.

 

Prosimy o składanie wniosków w formie elektronicznej lub drukowanej w nieprzekraczalnym terminie do 31. 05. 2021r.

   Wytwórcy / producenci z CZ i SK aplikują pod adres: Taťána Groušlová, e-mail: grouslova@jablunkovsko.cz, kom.: + 420 601 169 616, Sdružení obcí Jablunkovska, Návsí 1089, 739 92 Návsí.

   Wytwórcy / producenci z PL aplikują pod adres: Oliwia Szotkowska, e-mail: oliwia@istebna.eu; istebna@silesia.travel, kom.: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68.

 

   Ci z Państwa, którzy złożyli już wniosek do regionalnego koordynatora marki mgr Leszka Richtera nie muszą oczywiście czynić tego ponownie.Dodał: Oliwia Szotkowska (7918)