Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
5.06
2021

Nabór wniosków o przyznanie marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”

Mikroregion Górolsko Swoboda przy współpracy z Miejscowym Kołem Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Jabłonkowie i Stowarzyszeniem Marek Regionalnych oraz partnerami projektu Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Jabłonkowskiej i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej ogłasza IX nabór wniosków o przyznanie marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”

Zapraszamy wytwórców wyrobów rzemieślniczych, produktów spożywczych, rolniczych i naturalnych, działających w Mikroregionie Górolsko Swoboda, do składania wniosków o przyznanie rejestrowanej, chronionej marki w nieprzekraczalnym terminie do 23. 06. 2021r.

Szczegółowe informacje odnośnie naboru łącznie z zasadami przyznawania i używania marki, wnioskiem o przyznanie marki oraz kryteriami certyfikacyjnymi dla marki znajdują się w zakładce Dla zainteresowanych marką. Wniosek można również odebrać osobiście lub poprosić o jego wysłanie: Oliwia Szotkowska, e-mail: istebna@silesia.travel, tel. komórkowy: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68.

Wytwórcy / producenci z PL składają wnioski wraz z wszystkimi ważnymi załącznikami w formie elektronicznej lub drukowanej pod adresem: Oliwia Szotkowska, e-mail: istebna@silesia.travel, tel. komórkowy: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68.

Konsultacje w zakresie warunków certyfikacji produktów rejestrowaną, chronioną marką „GÓROLSKO SWOBODA – produkt regionalny®” prowadzi:

Oliwia Szotkowska, e-mail: istebna@silesia.travel, tel. komórkowy: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68

lub

Leszek Richter, regionalny koordynator marki „Górolsko Swoboda produkt regionalny®”,e-mail: leszek.richter@gmail.com, tel. komórkowy: (+420) 608 942 387, Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Jabłonkowie. Rynek Mariacki 18, 739 91 Jabłonków, RC.

Prosimy o uważne przestudiowanie wszystkich dokumentów i sprawdzenie, czy spełniają Państwo Kryteria certyfikacyjne dla marki!

Na posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej konieczne jest dostarczenie próbek ocenianych produktów (jeśli nie jest to możliwe z powodów techniczno - logistycznych, należy uzgodnić z regionalnym koordynatorem marki inny sposób prezentacji i oceny). Osobista prezentacja produktu/ów przez wnioskodawcę jest obowiązkowa!

Obrady Komisji Certyfikacyjnej planujemy pod koniec czerwca, szczegóły przekażemy z odpowiednim wyprzedzeniem.Dodał: Oliwia Szotkowska (7953)