Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
10.06
2024

Nadanie i poświęcenie sztandaru Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gajdosza Jana Sikory w Koniakowie

W ubiegły czwartek w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gajdosza Jana Sikory w Koniakowie miała miejsce Uroczystość Poświęcenia Sztandaru połączona z Dniem Patrona. Dyrektor Szkoły Magdalena Marek powitała zebranych gości: Wicestarostę Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka, Wójta Gminy Istebna Stanisława Legierskiego, przedstawicieli Rady Powiatu oraz Rady Gminy, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Istebna, byłych wójtów gminy Istebna, rodzinę i przyjaciół Janka Gajdosza, dyrektorów szkół, przedszkoli, instytucji oświatowych i kulturalnych, byłych dyrektorów szkół, przedstawicieli duchowieństwa – proboszczów, kapłanów, pastora, reprezentantów nadleśnictwa, Romualda Kubiciela – Dyrektora Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Lesława Werpachowskiego, Dyrektora Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr inż. Michała Szandułę, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej Łucję Dusek, Józefa Skrzeka, Józefa Brodę, prof. Ernesta Zawadę, Zbigniewa Wałacha, wszystkich muzyków, artystów, działaczy kulturalnych i społecznych, rodziców, na czele z Agnieszką Sikora – Przewodniczącą Rady Rodziców, nauczycieli, grono pedagogiczne i pracowników szkoły, uczniów oraz absolwentów szkoły.

Po powitaniu gości głos zabrał Wójt Gminy Istebna, który odczytał skierowany do Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników i Uczniów Szkoły list gratulacyjny. Podkreślił on także wyjątkowość sytuacji, gdzie patronem szkoły zostaje osoba, którą wielu z nas miało okazję poznać osobiście. Wójt podziękował tym, którzy przyczynili się do powstania w Koniakowie muralu przedstawiającego Janka Gajdosza. Realizatorem wspomnianego projektu jest Arkadiusz Andrejkow.

Wydarzenie poprowadziła Aneta Legierska – Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. subregionu południowego, a zarazem, jak sama zaznaczyła dumna absolwentka tutejszej szkoły. Kolejnym punktem wydarzenia było przekazanie sztandaru uczniom przez Dyrektora Szkoły Magdalenę Marek, Wójta Gminy Istebna Stanisława Legierskiego oraz Sołtysa Wsi Koniaków, a zarazem członka rodziny Jana Sikory – Jana Gazura. Nad zgodnym z wytycznymi wykonaniem sztandaru czuwał Romuald Kubiciel. Oprócz wizerunku patrona szkoły na sztandarze znalazła się także koronka koniakowska.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Proboszcz Parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Koniakowie – ks. kanonik Krzysztof Pacyga, a koncelebrowali ją Administrator Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce – ks. Tomasz Wala, Administrator Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce – ks. Robert Szczotka oraz Wikariusz Parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Koniakowie ks. Grzegorz Tomaszek. W mszy uczestniczył także ks. Dariusz Madzia – Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej, który wygłosił kazanie.

Rozpoczynając modlitwę ks. Pacyga w pięknych słowach odniósł się do patrona szkoły jako człowieka, który potrafił dostrzegać Boże dary, zarówno w drugim człowieku, jak i przyrodzie oraz otrzymanych talentach.

W kazaniu ks. Dariusz Madzia pochylił się nad Słowem Bożym zawartym w Psalmie 34. Kapłan zwrócił uwagę na to, iż koniakowska szkoła z całą pewnością będzie jedyną noszącą imię Gajdosza Jana Sikory, zaakcentował on także szczególne cechy patrona uwiecznione na sztandarze, skupiając się na dwóch z nich – miłości do Małej Ojczyzny oraz muzyki, którą oddawał cześć Bogu. „Pismo Święte uczy nas, że człowiek prawdziwie kochający Boga, kocha też ludzi. Kochając Boga, kieruje się swą miłość w otoczenie, współtworząc to, co piękne, wzniosłe i dobre i to jest istota życia nakierowanego na Boga – uwielbiać Go swoim słowem, pieśnią i czynem. I gdy następuje korelacja tych elementów, wtedy też nasze życie może stawać się dla innych przyjemną, wzniosłą muzyką” – powiedział na zakończenie duchowny.

Szczególnie uroczysty był moment poświęcenia sztandaru przez ks. Krzysztofa Pacygę. Dopełnieniem tego aktu było ucałowanie sztandaru przez Panią Dyrektor Magdalenę Marek, Przewodniczącą Rady Rodziców – Agnieszkę Sikora i przedstawicielkę uczniów Oliwię Hankus.

Po Komunii Świętej zagrał dla nas sam mistrz – multiinstrumentalista Józef Skrzek, a następnie odśpiewane zostało Te Deum laudamus.

Kiedy zakończyła się Eucharystia zgromadzeni zaśpiewali dwie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, a następnie hymn szkoły. Dyrektor szkoły zabierając ponownie głos mówiła o radości z przeżywanego we wspólnocie święta oraz o tym, iż obrane dla szkoły imię, to swego rodzaju określenie tożsamości, niosące ze sobą powołanie, zadanie i cel. Przybliżyła ona także zebranym sylwetkę Janka Gajdosza, w sposób szczególny skupiając się na jego osobowości i wyznawanych wartościach, takich jak umiłowanie Boga i drugiego człowieka, szacunek do innych oraz otaczającego nas świata przyrody. Pani Magdalena Marek życzyła też wszystkim wspaniałego czasu radości ze spotkania z drugim człowiekiem.

Okolicznościowe przemówienia, gratulacje, podziękowania i życzenia wygłosili: heraldyk Romuald Kubiciel, artysta prof. Ernest Zawada, Radny Powiatowy Leszek Bujok, który nawiązał do ponadczasowych słów  wypowiedzianych przez kanclerza Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”  oraz rzeźbiarz Zbigniew Krężelok, który podarował dyrektorce szkoły wyjątkowy prezent w postaci płaskorzeźby przedstawiającej słynnego gajdosza. Przy tej okazji nie zabrakło również ciekawych wspomnień związanych z koniakowską szkołą i Trójwsią Beskidzką. Kilka anegdot o tym miejscu, nauczycielach i okresie własnej edukacji opowiedziała Aneta Legierska. Głos zabrał także spokrewniony z Janem Sikorą dawny dyrektor szkoły Jan Matuszny. Mówił on o najważniejszych miłościach swego wujka – do Boga, muzyki, natury i ludzi.

W części artystycznej mieliśmy okazję zobaczyć niezwykle interesujące, starannie przygotowane pod kierownictwem Agnieszki Gretkowskiej, Beaty Kawulok i Andrzeja Suszki przedstawienie, w którym uczniowie wprowadzili nas w atmosferę rodzinnego domu i życia patrona szkoły. Młodym aktorom towarzyszyli fantastyczni beskidzcy muzycy: Józef Broda, Zbigniew Wałach, Zbigniew Michałek i Dawid Legierski. W spektakl wpleciona była nie tylko muzyka regionu, lecz także twórczość miejscowych poetów.

W czasie, kiedy na scenie trwały przygotowania do koncertu, wyświetlony został krótki film z udziałem Janka Gajdosza, a wielu z  przybyłych gości składało jeszcze gratulacje i życzenia Dyrektorce Magdalenie Marek.

Przed koncertem Zbigniew Wałach przedstawił zebranym muzyka Jacka Kotarbę, który w latach siedemdziesiątych wraz z Czesławem Węglarzem i Kazimierzem Urbasiem założył zespół Torka. Opowiedział on także o idei koncertu, podczas którego wysłuchaliśmy wielu lubianych przez Jana Sikorę utworów oraz zobaczyliśmy i usłyszeli prezentację pochodzących z roku 1860 należących do niego gajd. Instrument został niedawno poddany przez Zbigniewa Wałacha renowacji. Był on początkowo własnością Ujca Przygonioczka z Istebnej, który podarował go Michałowi Sikorze – ojcu Janka Gajdosza.

Część muzyczna rozpoczęła się od utworu Wojciecha Belona „Bez słów” zadedykowanego przez Jacka Kotarbę Janowi Sikorze. Podczas koncertu muzyków i przyjaciół Janka Gajdosza wystąpili: Piotr Jojko, Józef Broda, Zbigniew Wałach, Jan Wałach, Jacek Kotarba, Czesław Węglarz, Paulina Kupczyk, Bolesław Niedoba, Stanisław Suszka, Zbigniew Michałek.

Za ogrom starania włożonego w organizację wydarzenia w imieniu własnym jak i Starosty Powiatu Cieszyńskiego dziękowała będąca radną powiatu Aneta Legierska. Ponownie głos zabrał także Wójt Gminy Istebna, który podkreślił swoje poparcie dla idei nadania szkole imienia Gajdosza Jana Sikory. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i realizacji uroczystości w serdecznych słowach dziękowała Dyrektor Magdalena Marek. Raz jeszcze wyraziła ona radość z obecności licznych przedstawicieli rodziny Janka Gajdosza, w tym jego siostry Heleny Ogórek – fundatorów sztandaru.  Zaznaczyła ona także, że organizacja wydarzenia została dofinansowana przez Gminę Istebna.

Na zakończenie o głos poproszona została Pani Helena Ogórek, która mówiła o swym wzruszeniu i wdzięczności za tak piękne upamiętnienie jej brata.

Goście mieli okazję zwiedzić szkołę i specjalnie przygotowane wystawy dotyczące patrona i historii placówki, jak również koniakowskiej koronki. Na wszystkich czekał poczęstunek i okolicznościowe upominki wykonane przez uczniów.

Uroczystości relacjonowane było na żywo przez portal OX.PL.

Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy idei nadania Szkole Podstawowej Nr 2 imienia Gajdosza Jana Sikory  - człowieka pokornego, który potrafił swym codziennym życiem oddawać cześć Bogu i okazywać  szacunek oraz miłość ludziom i wszelkiemu stworzeniu, będąc jednocześnie niezwykle charakterystyczną postacią lokalnej kultury.

Pozostałe zdjęcia dostępne na stronie: https://istebna.eu/turysta/fotoreportaz/janko-sikora-patronem-szkooy-w-koniakowie-rastoceDodał: Magdalena Rucka (9286)