Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
28.05
2021

Nieruchomości letniskowe - odpady komunalne

Przypominamy, że właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy w Istebnej oraz na stronie internetowej Gminy Istebna pod adresem www.istebna.eu w zakładce ekologia/odpady komunalne. Deklaracje można również składać poprzez platformę E-PUAP, sekcja ochrona środowiska, najczęściej załatwiane sprawy, deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy i inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od ilości osób i okresu korzystania z nieruchomości, opłatę należy wnieść bez wezwania w terminie do 31 lipca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie.

Właściciele nieruchomości, objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez gminę, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściwość organu do przyjęcia opłaty wynika z umiejscowienia nieruchomości w granicach administracyjnych gminy.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości art. 6i ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 888).

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Istebna - Referacie Usług Komunalnych lub pod numerem telefonu (33) 8556500 wewn. 51

Więcej informacji tutaj...

 Dodał: Karolina Goryczka (7940)