Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
4.10
2021

Nowoczesna kuchnia i wyremontowana stołówka w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce

Dzisiejszego przedpołudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce nastąpiło uroczyste otwarcie  kompleksowo wyremontowanej stołówki, a także prezentacja nowoczesnego wyposażenia kuchni. Inwestycje te były możliwe dzięki  uzyskaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa w wysokości  aż 79 996, 52 PLN, podczas kiedy całkowita wartość realizacji wyniosła 99 996,52 PLN!

Służące lokalnej społeczności, a zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom Koniakowa zadanie zrealizowano w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących  publiczne szkoły podstawowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wydarzenie rozpoczęła swym wystąpieniem  dyrektor szkoły Magdalena Marek, która powitała przybyłych  na uroczystość gości w osobach:

Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej;

Łucja Michałek - Wójt Gminy Istebna; 

Barbara Kubas - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;

Lucyna Bytow – Radna Gminy Istebna;

Danuta Konarzewska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych;

Wioleta Golik – koordynator projektu z ramienia Urzędu Gminy Istebna;

Danuta Haratyk – Woźniczka - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej;

Dorota Kukuczka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce;

Iwona Legierska – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej;

Magdalena Kreżelok reprezentująca Szkołę Podstawową nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach;

Łucja Dusek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

Monika Kukuczka – była dyrektorka szkoły, a zarazem osoba aktywnie wspierająca realizację projektu,

Maria Lipowska i Elżbieta Pawełczyk – przedstawicielki Rady Rodziców.

Zakres przeprowadzonych w ramach inwestycji prac przedstawiła koordynująca projekt ze strony placówki oświatowej Katarzyna Urbaczka.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu  w szkole przeprowadzono  remont jadalni, w tym wymianę lamperii i podłogi wraz z wykonaniem ogrzewania podłogowego, powiększenie wejść do pomieszczeń stołówki, wymianę drzwi. Docieplono także ściany wewnętrzne, wymieniono materiał pokrywający sufit w korytarzu łączącym kuchnię ze stołówką na niepalny oraz posadzkę na podłodze.

Drugim ważnym zakresem podjętych działań było doposażenie kuchni szkolnej w piec konwekcyjno- parowy z wyposażeniem, obieraczkę do ziemniaków, szafę chłodniczą, patelnię elektryczną, taboret elektryczny, wózek kelnerski, zestaw garnków i akcesoriów kuchennych, w tym naczynia, deski i noże.  Zakupiono też regał do magazynu, stoły przyścienne oraz nową zastawę stołową.

Pani dyrektor Magdalena Marek serdecznie podziękowała, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pomyślnej realizacji projektu i pozyskania tak znacznego dofinansowania, na czele z Wójt Gminy Istebna  Łucją Michałek i ministrem Stanisławem Szwedem, który zabrał głos aby powiedzieć kilka słów o programie realizowanym przez jego ministerstwo, a także zachęcić kolejne placówki oświatowe do korzystania z możliwości pozyskania środków finansowych na modernizację szkolnych kuchni i stołówek – w skali kraju budżet przeznaczony na ten cel to ponad 550 milionów PLN! Wyraził on także swoją radość, z tego, iż ministerialne środki służą dobru najmłodszych, zauważając jednocześnie, że szkoła często bywa przestrzenią, którą można wykorzystać na potrzeby  szerzej pojętej społeczności lokalnej i podziękował za zaangażowanie wójt gminy, jak i dyrekcji placówki.

Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek skierowała słowa podziękowań pod adresem pana ministra za przekazane naszej gminie fundusze, które pokryły 80 % wartości inwestycji, a także wyraziła swoje uznanie dla pracy zaangażowanych w realizację projektu osób, podkreślając dobrą współpracę zarówno z obecną dyrekcją szkoły, jak i pełniącą funkcję dyrektora w roku ubiegłym panią Katarzyną Urbaczką.  Zapewniła ona także o swoim wsparciu dla kolejnych placówek oświatowych, chcących ubiegać się o środki pozwalające na podniesienie standardu żywienia uczniów.

Podczas wydarzenia nie zabrakło bogatego programu artystycznego przygotowanego przez nauczycieli i uczniów. Wysłuchaliśmy między innymi wesołej gawędy zaprezentowanej przez Jakuba Kobielusza z kl. VIII, o tym jak to Janko Gajdosz uczył wilka grać na gajdach, piosenki „Podajmy sobie ręce” w wykonaniu kl. II oraz pięknej gry na flecie Agaty Lipowskiej z kl. VII. Bardzo interesująca była też prelekcja nauczyciela Andrzeja Suszki pt. Logos i Etos Góralszczyzny, której głównymi motywami były:  koronka koniakowska, tradycja pasterska, Ojcowski Dom i etos zbójnicki.

Wójt Gminy Istebna przekazała na ręce ministra Stanisława Szweda symboliczny podarunek w postaci ceramiki zdobnej regionalnymi motywami, wraz z życzeniami, aby zarówno w rządzie, jak i samorządzie oraz wzajemnej współpracy wszystko układało się w takiej harmonii, jak w koniakowskiej koronce i beskidzkim hafcie krzyżykowym.  Zebrani goście gratulowali dyrekcji szkoły tak ważnej inwestycji, wręczając kwiaty i upominki, po czym udano się na zwiedzanie znajdującej się w szkole Izby Regionalnej.

Izba ta funkcjonuje od roku 2004 i stała się miejscem ocalenia dla wielu starodawnych sprzętów domowych, elementów stroju góralskiego, haftów, czy nawet dokumentów datowanych na połowę XIX w. O jej powstaniu i pełnym trudów pozyskiwaniu eksponatów opowiedziała gościom jej założycielka, a zarazem obecna Radna Gminy Istebna Lucyna Bytow. Aktualnie pieczę nad zbiorami sprawuje Adriana Czerniecka, która miejsce to traktuje zarówno jako przestrzeń edukacji regionalnej, jak i historycznej, troszcząc się o jego dalszy rozwój.

Goście zostali też poproszeni o wpis do pamiątkowej księgi, w której od dzisiaj będą widnieć miedzy innymi słowa zapisane ręką pana ministra.

Po uroczystym przecięciu wstęgi w wejściowych drzwiach stołówki, którego dokonali:  Łucja Michałek -  Wójt Gminy Istebna, Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Katarzyna Urbaczka i dyrektor Magdalena Marek, zebrani mieli możliwość zobaczyć pięknie wyremontowane i doposażone pomieszczenia. Na zakończenie na uczestników wydarzenia czekał pyszny poczęstunek – przygotowany oczywiście za pomocą nowoczesnego sprzętu zakupionego dzięki programowi „Posiłek w szkole i domu”.


Zobacz reportaż:
Otwarcie wyremontowanej stołówki w SP 2 w Koniakowie Rastoce


Dodał: Oliwia Szotkowska (8143)