Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
2.03
2017

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

                                                           OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Istebna na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r . – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 79  ust. 1, art. 33 – 35  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1  pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)

                           PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o podjęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna” na wniosek Pana Bartosza Kańtoch reprezentującego firmę ENGroup  Bartosz Kańtoch, ul. Skrzydlewskiego 27/14, 43-300 Bielsko - Biała – Pełnomocnika Inwestora  t.j. Gminy Istebna.

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1  pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko.  Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określony został w postanowieniu Wójta Gminy Istebna znak: GR.6220.10.2016 z dnia 6 lutego 2017 r., w którym ustalono również zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przystępuje się do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, Wójt Gminy Istebna  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji  przedsięwzięcia  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy i treścią raportu oddziaływania na środowisko oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 6 marca 2017 r. do          5 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa, pok. 204, w godzinach pracy Urzędu.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy Istebna.

Obwieszczenie o rozpoczęciu  prowadzenia procedury  oceny oddziaływania na środowisko zostało podane do publicznej wiadomości  przez:  udostępnienie treści obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, zmieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, opublikowanie w prasie miejscowej „Nasza Trójwieś” oraz umieszczenie w miejscu  planowanego przedsięwzięcia.

 

                                                                                                                       Wójt Gminy Istebna

                                                                                                                       mgr Henryk GazurekDodał: (5285)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
marzec 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: marzec

2021/03/28
galeria zdjęć
Biuletyn informacji publicznej - strona zostanie otwarta na nowej karcieBiuletyn informacji publicznej