Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
2.02
2024

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 19 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z art. 39 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że opracowano projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005, położonego w województwie śląskim: w powiecie bielskim, na terenie Bielska-Białej i Szczyrku oraz gmin: Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Wilkowice; w powiecie cieszyńskim, na terenie Ustronia i Wisły oraz gmin: Brenna, Goleszów, Istebna; w powiecie żywieckim, na terenie gmin: Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Węgierska-Górka. Wyżej wymieniony projekt zarządzenia był już przedmiotem konsultacji ogłoszonych obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WPN.6320.2.2021.ZC/RK2.7 z 5 września 2022 r., jednak z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian do projektu zarządzenia, w szczególności w zakresie aktualności zagrożeń dla poszczególnych przedmiotów ochrony, powierzchni siedlisk przyrodniczych, uwzględnienia bezterminowości planu zadań ochronnych i wprowadzenia dodatkowych wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin podlega on ponownym konsultacjom.

Z projektem ww. zarządzenia i uzasadnieniem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach lub w Bielsku-Białej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. (033) 81-36-225 lub na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/beskid-slaski-plh240005. Uwagi i wnioski do ww. projektu zarządzenia można składać w terminie 21 dni, w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków dla ww. projektu dokumentu jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

W załączeniu treść obwieszczenia.Dodał: Magdalena Rucka (9181)