Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
16.08
2022

OGŁOSZENIE o podjęciu przez Radę Gminy Istebna Uchwały

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuję o podjęciu przez Radę Gminy Istebna   Uchwały nr  LV/360/2022  z dnia 08 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia punktowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej.

 

Z treścią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt.2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Istebna pokój numer 205 oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod linkiem:

https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9032&idmp=324&r=r

 

 

Podpisano przez

Zastępcę Wójta Gminy Istebna

mgr inż. Łukasz Małysz

 Dodał: Magdalena Rucka (8649)