Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
8.08
2022

Ogłoszenie o naborze do programu ograniczenia niskiej emisji

Gmina Istebna informuje o terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach „Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022”.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji na rok 2022, wraz z formularzami stanowiącymi załączniki, które są obowiązujące w całym procesie inwestycyjnym, można pobrać ze strony internetowej urzędu: www.istebna.eu lub uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna pok. 203,
po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.

NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
OD 17 SIERPNIA DO 24 SIERPNIA 2022 R. W GODZINACH PRACY URZĘDU

(zgodnie z regulaminem obowiązuje kolejność złożonych wniosków).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wyznaczonym do tego miejscu, znajdującym się w holu przy wejściu do budynku, w godzinach pracy urzędu. Na składanym wniosku zostanie odnotowana data i godzina wpływu oraz numer porządkowy zgodny z kolejnością wpływu.

Lista wnioskodawców będzie sporządzona według kolejności składania wniosków.
W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu, decydować będzie godzina złożenia
ww. dokumentu. Informacje na temat listy mieszkańców zakwalifikowanych do zawarcia umowy oraz listy rezerwowej zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia naboru.

UWAGA

Dotacja dotyczy łącznie 58 wymian węglowego źródła ciepła, niespełniającego wymaganych prawem norm, na ekologiczne i wysokosprawne urządzenia grzewcze:

  • kocioł na biomasę (pellet) – 54 szt., spełniających wymogi ekoprojektu oraz 5 klasy kotłów w/g kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;

  • kocioł na gaz – 2 szt.;

  • pompa ciepła – 2 szt.

MONTOWANE KOTŁY MUSZĄ POSIADAĆ KONSTRUKCJĘ UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ SPALANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Dotacje przyznawane będą zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie udzielania dotacji celowej w 2021 oraz 2022 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym
w ramach „Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 – 2022”.

KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI NIE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE WCZEŚNIEJ NIŻ DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA, ZAWARTEJ POMIĘDZY GMINĄ ISTEBNA
A INWESTOREM.

Wysokość dofinasowania jednostkowego wynosi maksymalnie: 22 000,00 zł dla pompy ciepła, oraz 7 600,00 zł dla pozostałych kotłów t.j. kotłów na biomasę (pellet) oraz kotłów na gaz i jest uzależniona od całkowitych kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Inwestora.

Uwaga: Ta edycja programu nie przewiduje dofinansowań do kotłów opalanych ekogroszkiem.

Uwaga 2: Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/253/2021 z dnia 29.06.2021 r. z regulaminu wykreśla się zapis w § 1 ust. 5 dotyczący wymogu zameldowania i zamieszkania w budynku objętym wnioskiem przez okres co najmniej 3 lat.

OSTATECZNY TERMIN ZAKOŃCZENIA I ROZLICZENIA REALIZACJI INWESTYCJI PRZYPADA NA 31.10.2022 r.

 

Regulamin oraz niezbędne dokumenty w linku poniżej:

https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8117&dstr=1&txt=bmlza2llag==

podinspektor RI Anna Juroszek, e-mail: a.juroszek@istebna.eu, tel. 33 855 65 00, wew. 46Dodał: Magdalena Rucka (8638)