Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
25.06
2019

Ogłoszenie o wyznaczeniu terminu naboru wniosków na dotację dotyczącą wymiany kotłów i likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła

Ogłoszenie Wójta Gminy o wyznaczeniu terminu naboru wniosków na dotację dotyczącą wymiany kotłów i likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła.

Gmina Istebna rozpoczyna 30-dniowy proces informacyjny, który zakończony zostanie naborem wniosków o udzielenie dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.

            Regulamin określający zasady udzielania dotacji na rok 2018 obowiązuje również w bieżącym roku, tryb postępowania, sposób rozliczenia oraz formularz wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu: www.istebna.eu lub uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna pok. 203

            Nabór wniosków odbędzie się w dniach od 24 lipca do 31 lipca  2019 r.  (zgodnie z regulaminem obowiązuje kolejność złożonych wniosków)

            Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Istebnej w godzinach urzędowania.

            Lista wnioskodawców będzie sporządzona według kolejności składania wniosków. W przypadku wniosków złożonych w tym samym dniu, decydować będzie godzina złożenia. Informacje na temat listy mieszkańców zakwalifikowanych do Programu oraz list rezerwowych zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia naboru.

            UWAGA!

            Dotacja dotyczy wymiany łącznie 55 szt. kotłów w tym:

-kotłów węglowych retortowych (ekogroszek) 38 szt., spełniających wymogi 5 klasy kotłów w/g kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,

-kotłów retortowych na biomasę(pelet) – 11 szt., spełniających wymogi 5 klasy kotłów w/g kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012,

-kotłów opalanych gazem - 2 szt.,

-kotłów opalanych olejem – 2 szt.,  

-pomp ciepła – 2 szt.

Kotły muszą posiadać konstrukcję uniemożliwiającą spalanie stałych odpadów komunalnych. Wymianie podlegają jedynie nieekologicznie źródła ciepła. Nie ma możliwości wymiany starszych kotłów olejowych, gazowych, elektrycznych lub innych źródeł ciepła powszechnie uznawanych za ekologiczne. Udzielenie dofinasowania wiąże się również z likwidacją w budynku wszelkich innych nieekologicznych źródeł ciepła w tym pokojowych pieców kaflowych. 

            Dotacje przyznawane będą zgodnie z procedurą określoną w w/w Regulaminie. Koszty podlegające refundacji nie mogą zostać poniesione wcześniej niż data podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji  modernizacji źródła ciepła zawartej pomiędzy Gminą Istebna a Inwestorem.

Wysokość dofinasowania jednostkowego wynosi maksymalnie: 22000,00 zł do pompy ciepła, oraz 7600,00 zł dla pozostałych kotłów bez względu na rodzaj paliwa i jest uzależniona od całkowitych kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Inwestora .

 

Sporządził:

st. Inspektor Mariusz BuryDodał: Piotr Gazurek (6778)