Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
1.08
2022

Ogłoszenie

o podjęciu przez Radę Gminy Istebna   Uchwały nr  LIV/350/2022  z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) informuję o podjęciu przez Radę Gminy Istebna Uchwały nr  LIV/350/2022  z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej.

Z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt.2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Istebna pokój numer 205 oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod linkiem: https://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=9012&idmp=325&r=r


Wójt Gminy Istebna
mgr Łucja Michałek
 

Sporządziła: Monika KukuczkaDodał: (8632)