Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
1.10
2019

Otwarcie Zielonej Pracowni w SP 1 w Jaworzynce

Otwarcie Zielonej Pracowni w SP nr 1 w Jaworzynce

Dnia 1 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem wielu gości, które oficjalnie otworzyło powstałą w tej szkole Zieloną Pracownię.

Wszyscy zebrani w pierwszej kolejności zostali wprowadzeni w świat ekologii, a to dzięki inscenizacji, jaką przygotowali uczniowie szkoły pod opieką pani Moniki Suszki. W humorystyczny sposób została przedstawiona walka pomiędzy dobrą „Czyścioszką” i złą „Destrukcją”. W finale „Czyścioszka” zwyciężyła i ukazała wartość, jaką ma dbanie o środowisko naturalne.

Następnie pani Dyrektor Dorota Kukuczka przywitała wszystkich przybyłych. W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Lewandowski,  przedstawicielka Rady Powiatu Marcela Kanafek - Lewandowska, Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek wraz z Zastępcą Ryszardem Macurą, przedstawiciele Rady  i Urzędu Gminy Istebna, Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej,  dyrektorzy lokalnych szkół oraz przedstawiciele Rady Rodziców SP 1 w Jaworzynce, grono pedagogiczne i uczniowie szkoły.

Pani Dyrektor przybliżyła również proces, w jakim uczestniczyła szkoła, by otrzymać dofinansowanie do Zielonej Pracowni, podziękowała wszystkim zaangażowanym w powstawanie projektu na wszystkich jego etapach, zaznaczając, iż zielone światło na udział w projekcie szkoła otrzymała od pani Wójt Łucji Michałek, a chęć podjęcia wyzwania podjęła poprzednia dyrektor szkoły pani Grażyna Przybyła i wyznaczyła panią Annę Dziewior na koordynatora projektu. Szczególne podziękowania zostały skierowane do pana Bogdana Ligockiego, ówczesnego dyrektora Gminnego Zespołu ds. Oświaty, który zajmował się częścią administracyjną projektu i pilotował poprawność zadań na każdym etapie realizacji. Pani Dyrektor zaznaczyła również, że podziękowania należą się wszystkim pracownikom szkoły za ich wkład w pracę i tworzenie ich wspólnego sukcesu. Następnie oddała głos koordynatorce projektu, pani Annie Dziewior.

Przy tej okazji wręczono nagrody laureatom szkolnych konkursów przyrodniczych.

Podczas uroczystości głos zabrała także Wójt Gminy, Łucja Michałek, która podziękowała Janowi Chrząszczowi i Adamowi Lewandowskiemu za wsparcie udzielone szkole, jak również pani Annie Dziewior za wielkie zaangażowanie w tworzenie i realizację projektu.

Swoje gratulacje na ręce pani Dyrektor Doroty Kukuczki złożyli także Dyrektorzy pozostałych szkół z terenu Gminy.

Na zakończenie części oficjalnej wystąpiła kapela „Mała Jetelinka” wraz z panią instruktor Moniką Wałach – Kaczmarzyk.

Następnie zaproszono wszystkich gości do Zielonej Pracowni, którą oficjalnie otworzono przecinając zieloną wstęgę. Każdy mógł na własne oczy obejrzeć nową ekopracownię, wyposażoną w nowy sprzęt, który będzie służył tym i kolejnym pokoleniom uczniów szkoły w Jaworzynce.

Na koniec zaproszono gości na swobodne rozmowy i wymiany spostrzeżeń przy poczęstunku.

Szkolny projekt pani Anny Dziewior „Z Beskidów w świat” został laureatem konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki temu utworzono w szkole wymarzoną od dawna pracownię laboratoryjno – przyrodniczą. Koszt całkowity nowej ekopracowni wyniósł 40 000,00 zł. Z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dofinansowanie w kwocie 29 516,99 zł oraz 7 500,00 zł z pierwszego etapu konkursu, pozostały wkład pochodził z budżetu Gminy Istebna.

W nowej sali zamontowano nowoczesny sprzęt multimedialny i audiowizualny z laptopem, nowoczesne tablice, pomoce dydaktyczne i przyrodnicze oraz umywalkę z dostępem do bieżącej wody.

Zielona Pracownia w SP nr 1 w Jaworzynce jest i będzie miejscem, gdzie prócz realizacji podstawy programowej z geografii, biologii czy chemii uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania i talenty, zgłębiać wiedzę i nabywać nowych umiejętności.

Karina Czyż

 Dodał: (6933)