Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
13.01
2021

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.

Na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/191/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, Wójt Gminy Istebna ogłasza konkursy w następujących obszarach:

1. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

2. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

3. Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.Dodał: Edyta Jałowiczor (7704)