Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
10.06
2019

Płatność za odpady komunalne - III rata

15 czerwca mija termin płatności trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za maj i czerwiec. Prosimy pamiętać o terminowych wpłatach, w przeciwnym razie wobec dłużników zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy dokonali odpisu w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uczniów i studentów przebywających w ciągu roku szkolnego poza Gminą, powinni dokonać korekty deklaracji w postaci przypisu po zakończeniu przez nich nauki. Jeśli natomiast młodzież ma praktyki lub pracuje w czasie wakacji prosimy o doniesienie odpowiedniego potwierdzenia do Urzędu Gminy (pokój 207). Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) należy zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 33 855 65 00 wewn. 51.Dodał: Karolina Goryczka (6740)