Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
22.01
2021

Powiatwy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie stosownie do zapisów § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny podaje do publicznej wiadomości treść Zarządzenia nr 7/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie badań zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

Poniżej treść zarządzenia:

ZARZĄDZENIE Nr 7 / 2020

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie

z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1557 t. j. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Wyznaczeni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie urzędowi lekarze weterynarii wykonują zadania w zakresie badanie mięsa przeznaczonego na użytek własny.

 2. Urzędowy lekarz weterynarii jest upoważniony m.in. do:

 1. dopuszczenia mięsa do spożycia;

 2. uznania mięsa za nienadające się do spożycia przez ludzi

 3. określenia sposobu postępowania z mięsem pochodzącym od zwierząt poddanych ubojowi z konieczności przeprowadzonemu poza rzeźnią lub sposobu wykorzystania tego mięsa.

§ 2.

 1. Do badania i oceny mięsa przeznaczonego na użytek własny na terenie całego powiatu cieszyńskiego zostają wyznaczeni następujący lekarze weterynarii:

 2. lek. wet. Krzysztof Pilch 43-460 Wisła ul. Słoneczna 6; tel. 33 855 37 20, tel. kom. 502 711 789;

 3. lek. wet. Henryk Studenski 43-400 Cieszyn ul. Bielska 3a; tel. 33 852 06 43, tel. kom. 602 634 912;

 4. lek. wet. Paweł Faruga 43-426 Strumień ul. Letnia 1; tel. 33 857 0643, tel. kom. 604 963 640;

 5. Ustala się harmonogram przyjęć próbek mięsa pochodzących od trzody chlewnej do badań metodą wytrawiania w kierunku obecności włośni - w poszczególnych dniach tygodnia:

 1. Poniedziałek, czwartek - lek. wet. Krzysztof Pilch 43-460 Wisła ul. Słoneczna 6; tel. 33 855 37 20, tel. kom. 502 711 789;

 2. Wtorek, środa, sobota - Paweł Faruga 43-426 Strumień ul. Letnia 1; tel. 33 857 0643, tel. kom. 604 963 640;

 3. Piątek - lek. wet. Henryk Studenski 43-400 Cieszyn ul. Bielska 3a; tel. 33 852 06 43, tel. kom. 602 634 912

§ 3.

 1. Do wykonania i przestrzegania niniejszego zarządzenia zobowiązuje się pracowników PIWet. Cieszyn i wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie urzędowych lekarzy weterynarii.

 2. Traci moc Zarządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie nr 5/15 z dnia 30 grudnia 2015.

 3. Zarządzenie Nr 7/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie Powiatu Cieszyńskiego wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 r.

 4. Stosownie do zapisów § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Zarządzenie Nr 7/2020 zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie Bogusław Kubica

 Dodał: Wioleta Golik (7721)