Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
3.01
2019

Program „Opieka 75+” 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że program „Opieka 75+” polega na świadczeniu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które kończą 75 lat i więcej, są osobami samotnie gospodarującymi i prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe.
Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę wynosi 14,00 zł.
Odpłatność za w/w usługi w miejscu zamieszkania osoby samotnie gospodarującej, ustala się w zależności od posiadanego dochodu osoby ubiegającej się o pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi świadczone są nieodpłatnie wtedy, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego 701,00 zł. określonego w art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W załączeniu tabela dotycząca zasad ustalania wysokości odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za korzystanie z usług.Dodał: Piotr Gazurek (6427)