Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
17.03
2023

Projekt ”Dostępny samorząd-granty”

Gmina Istebna pozyskała grant w kwocie 152 000,00 zł w ramach projektu ”Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa wejścia, biura podawczego i kasy dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”

Głównym celem projektu będzie poprawa dostępności architektonicznej Urzędu Gminy poprzez przebudowę schodów i montaż platformy przychodowej tak aby umożliwić wejście do budynku osobom starszym, osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Pierwszy etap projektu obejmuje przebudowę wejścia, wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych. Dla zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej zostaną zakupione urządzenia wspomagające takie jak pętle indukcyjne, które umożliwią pracownikom urzędu porozumiewanie się z osobami niedosłyszącymi. Istotnym elementem projektu będzie również oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille'a tak aby zapewnić swobodne przemieszczanie się petentów po Urzędzie Gminy. W ramach projektu zostanie zakupiony również plan tyflograficzny oraz tablica.

Wdrożenie dostępności architektonicznej w dobie starzejącego się społeczeństwa oraz rosnącej wiedzy o potrzebach osób o ograniczonej możliwości poruszania się jest jednym z głównych celów Gminy Istebna do prowadzenia działań związanych z dostępnością. Ważnym aspektem będzie usunięcie barier i zapobieganie ich powstawaniu, które uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych strefach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Osoby ze szczególnymi potrzebami to nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży, osoby z czasową niepełnosprawnością, które równie często mają potrzebę korzystania z usług Urzędu Gminy.

W drugim etapie projektu planowana jest przebudowa biura podawczego oraz dostosowanie parteru budynku Urzędu Gminy Istebna dla osób ze szczególnymi potrzebami.Dodał: Wioleta Golik (8906)