Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
5.01
2021

Projekty GOK-u w ramach funduszy polsko-czeskich Interreg V-A

     W Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej trwają działania związane z realizacją 2 projektów finansowanych z funduszy Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska Przekraczamy Granice 2014 – 2020.

     Pierwszy z nich nosi tytuł „Opevnění Šance - společná historie, která spojuje dodnes / Fortyfikacje Szańce - wspólna historia, która łączy do dzisiaj” o numerze identyfikacyjnym CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002274 finansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Partnerem projektu jest GOTIC z gminy Mosty u Jablunkova w Republice Czeskiej.

     Na ten moment zrealizowano następujące działania promocyjne poprzez:

- wykonanie 2 rzeźb – ławek przedstawiających sylwetki koronczarki i bacy, które wiosną br. staną w istebniańskim parku i punktach widokowych,

- zakup 10 stojaków z karteczkami promocyjnymi opisującymi atrakcje Trójwsi Beskidzkiej i gminy Mosty u Jablunkova,

- zakup 2 wewnętrznych stojaków promocyjnych na foldery i ulotki,

- zakup 4 zewnętrznych gablot informacyjnych na plakaty i ogłoszenia do miejsc wzmożonego ruchu mieszkańców i turystów.

     Ze względu na zmiany wynikające z epidemii na ten rok przesunęły się zadania związane ze zwiedzaniem fortyfikacji Szańce przez dzieci z naszych szkół, konferencja w nowym budynku Centrum Zwiedzania Fortyfikacji w Mostach u Jablunkova, czy study tour dla pracowników IT, które mamy nadzieję realizować w tym roku. W ramach projektu powstanie także wspólne wydawnictwo dotyczące historii regionu oraz Szańców w Mostach u Jablunkova i w Koniakowie, a także zostaną zakupione pamiątki regionalne.

Celem podstawowym projektu pt.” Opevnění Šance - společná historie, která spojuje dodnes / Fortyfikacje Szańce - wspólna historia, która łączy do dzisiaj” jest wzrost liczby odwiedzin regionu Trójstyku i wspierania promocji obszaru gmin partnerskich - Mosty k. Jabłonkowa i Istebna. Celem współpracy partnerskiej jest udostępnienie i rozwój atrakcji turystycznej czesko - polsko - słowackiego obszaru Trójstyku poprzez realizację wspólnego produktu z wykorzystaniem niepowtarzalnego, historycznego i kulturalnego dziedzictwa regionu jakim jest system fortyfikacji - Szańce.

______________________________________________________________________________________________________________________

     Drugi projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Moc tradycji / Sila tradic” o numerze projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001641 realizowany jest w okresie od 2019 do 2022 roku, a dotyczy głównie działań na rzecz współpracy mieszkańców pogranicza po polskiej i czeskiej stronie granicy w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie oraz na Hrczawie. Głównym Partnerem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

     Oprócz już zrealizowanych i zaplanowanych dalszych koncertów plenerowych i spotkań muzycznych w GOK-u, zakupionego sprzętu w postaci aparatu fotograficznego i komputera, trwają także prace i nagrania przy Encyklopedii Tradycji Ludowej. Część zdjęć do Encyklopedii zrealizowano już w 2020 roku, a dalsze spotkania z mieszkańcami, artystami i muzykami zaplanowane są na 2021 rok. Oprócz tego, wspólnie z Obec Hrcava, zaplanowane jest powstanie tradycyjnych, wiejskich „zogródek” z dawnymi odmianami kwiatów, ziół i warzyw.

 

     O postępach prac przy realizacji projektów będziemy informować na bieżąco.

 

oprac. A. LegierskaDodał: Aneta Legierska (7692)