Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
26.11
2019

Przegląd Połaźników i Pastuszków

                                           REGULAMIN PRZEGLĄDU POŁAŹNIKÓW I PASTUSZKÓW

I TERMINY I MIEJSCE:

Przegląd konkursowy: 15.12. 2019 r. –godz. 13.00 – Agroturystyka Centrum Produktu Regionalnego u Marii i Piotra Kohutów w Koniakowie (43-474 Koniaków 33)

II. ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej.

Kontakt z Organizatorem: 43-470 Istebna 68, tel. 33 855 62 08, adres e-mail: kultura@ug.istebna.pl
Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Barbara Juroszek.

III. CELE I ZAŁOŻENIA

            Założeniem programowym “Przeglądu Połaźników” jest kultywowanie i popularyzacja tradycji związanych z okresem Bożego Narodzenia, a więc kultywowanych od 26 grudnia do 5 stycznia.

            W przeglądzie mogą brać udział dzieci oraz grupy pastuszków przedstawiające teksty tradycyjnych powinszowań. Przegląd skierowany jest do dzieci zamieszkujących teren Gminy Istebna.         

IV. PODZIAŁ NA KATEGORIE oraz GRUPY WIEKOWE
1. Kategorie Przeglądu

Kategoria I - Pastuszki

Dzieci do lat 12

W tej kategorii mogą brać udział grupy liczące max. do 3 osób.

Kategoria II- Połaźnicy

W tej kategorii dzieci występują pojedynczo składając powinszowania (tradycyjnie prezentowane w dniu św. Szczepana) oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

- grupa dzieci do lat 6 włącznie (roczniki 2013 i młodsi)

- dzieci od 7 do 10 lat (roczniki od 2012 do 2009)

2. Ocena

Ocenie Jury podlegać będą:

  • archaiczność tekstów powinszowań
  • sposób wykonania
  • walory gwarowe
  • tradycyjny strój
  • odpowiednie rekwizyty

V. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Zgłoszenia do udziału w przeglądzie należy dokonać na specjalnym Formularzu dostępnym w biurze organizatora (budynek GOK obok kościoła w Istebnej Centrum) lub na stronie internetowej www.istebna.eu w aktualności dotyczącej przeglądu (plik poniżej Regulaminu). Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie od 22.11.2019r. do 10.12.2019r.

2. Uczestników konkursu we wszystkich kategoriach oceniać będzie powołane przez organizatora jury składające się ze specjalistów w zakresie etnografii i muzyki.

3. Najlepsze grupy oraz osoby indywidualne (miejsca od I do III) otrzymają nagrody rzeczowe przyznane przez jury.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do jury i organizatorów.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania zdjęć oraz nagrań fonograficznych, telewizyjnych i wideo, mających na celu dokumentowanie i promowanie Przeglądu.  

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach zadania „Łod jarzy aż do zimy tradycji się uczymy - cykl działań związanych z edukacją regionalną dzieci i młodzieży”.Dodał: (7061)