Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
16.09
2020

Przekazanie 47 laptopów sześciu szkołom podstawowym w ramach grantowego pn. „Zdalna Szkoła +”

W dniu 4 września 2020 roku odbyło się przekazanie 47 laptopów HP 255 G7 wraz z myszkami bezprzewodowymi o łącznej wartość: 112.333,44 zł. Gmina przekazała je 6 szkołom podstawowym w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,

OŚ Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.

Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Szkoły otrzymały:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej, 43–470 Istebna 550, na ręce Pani Danuty Haratyk – Woźniczka – Dyrektor Szkoły - 8 sztuk., wartość przekazanego sprzętu komputerowego: 19.188,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej, 43–470 Istebna 30, na ręce Pana Bogdan Ligockiego – Dyrektor Szkoły -  4 sztuki, wartość przekazanego sprzętu komputerowego: 9.594,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce, 43–476 Jaworzynka 366, na ręce Pani Doroty Kukuczka – Dyrektor Szkoły - 12 sztuk,  wartość przekazanego sprzętu komputerowego: 28.782,00 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100). 

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaworzynce, 43–476 Jaworzynka 400, na ręce Pani Doroty Małyjurek – Dyrektor Szkoły - 4 sztuki, wartość przekazanego sprzętu komputerowego: 9.594,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

5. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie, 43–474 Koniaków 280, na ręce Pana Andrzeja Ryłko – Dyrektor Szkoły - 15 sztuk, wartość przekazanego sprzętu komputerowego: 35.581,44 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 44/100)

6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie, 43–474 Koniaków 480, na ręce Pani Katarzyny Urbaczka – P.O.  (pełniąca obowiązki) Dyrektor Szkoły - 4 sztuki, wartość przekazanego sprzętu komputerowego: 9.594,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

 

Było to już kolejne przekazanie sprzętu komputerowego szkołom w tym roku w celu umożliwienia nauki zdalnej dzieciom nie posiadającym w domu sprzętu komputerowgo oraz dzieciom z z rodzin wielodzietnych, które nie mają wystarczającej ilości srpzętu komputerowego. W przypadku braku potzreby zdalnej nauki szkoła będzie mogła zdecydować o pozostawieniu sprzętu w domach u osób najbardziej potrzebujących lub używać go do zajęć stacjonarnych, jako wsparcie nauczycieli i uczniów.

Od początku trwania pandemii COVID-19 w ramach realizacji projektów grantowych ze środków państwowych oraz ze środków Gminy Istebna zakupiono i przekazano szkołom podstawowym sprzęt w następujących ilościach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej – łącznie 23 komputery;

Szkoła Podstawowa nr 2 Istebna –  łącznie 10 komputerów;

Szkoła Podstawowa nr 1  Koniaków – łącznie 28 komputerów;

Szkoła Podstawowa nr 2 Koniaków – łącznie 10 komputerów;

Szkołą Podstawowa nr 1 Jaworzynka – łącznie 25 komputerów;

Szkoła Podstawowa nr 2 Jaworzynka – łącznie 10 komputerów;

W dniu 4 września 2020 roku zastępca wójta Ryszard Macura przekazał na ręce dyrektorów lokalnych szkół 47 laptopów, natomiast łącznie od początku trwania pandemii COVID-19 przekazano już 106 komputerów, które posłużą dzieciom i młodzieży w szkołach na terenie gminy Istebna.

Łączna wartość przekazanego sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych wynosi  244.182,68 złotych.Dodał: (7504)