Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
24.08
2018

Roboty na drodze wojewódzkiej nr 943 w Istebnej.

23 sierpnia br. wykonano kolejny etap robót związanych z budową chodnika i remontem nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 943  w Istebnej.

Układanie warstwy wiążącej nadzorował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Pan Radosław Mencfel reprezentujący Gminę Istebna, Naczelnik Wydziału Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Pan Ryszard Rzepecki oraz Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek.
Do wykonania przyjęto konstrukcję jezdni:

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie PMB 45/80-80
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S na bazie PMB 45/80-80

Konstrukcja jezdni została wzmocniona poprzez reprofilację starych warstw nawierzchni dla uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych.

Firma Strabag Infrastruktura Południe przyjęła technologię układania warstw z wykorzystaniem systemu informatycznego sprężonego z wytwórnią mas bitumicznych w celu kontroli załadunku samochodów oraz zminimalizowania przestoju poszczególnych pojazdów w czasie trwania robót.
W czasie układania warstwy wiążącej wykonawca na bieżąco kontroluje temperaturę przywożonej mieszanki mineralno- asfaltowej, jej równość poprzeczną oraz spadki poprzeczne wraz z grubością wbudowywanej mieszanki.
Po wykonaniu warstwy wiążącej zgodnie z WT ZDW w Katowicach zostaną przeprowadzone badania równości podłużnej IRI  z wykorzystaniem profilografu laserowego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Wymagania stawiane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach są bardzo rygorystyczne w zakresie równości podłużnej, co przedkłada się na komfort użytkowania drogi przez uczestników ruchu.

Sporządził: Radosław Mencfel – Inspektor Nadzoru InwestorskiegoDodał: Piotr Gazurek (6152)