Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
14.03
2023

Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Nabór wniosków.

Uchwałą Nr LXVII/434/2023 (link do uchwały) Rady Gminy Istebna z dnia 23 lutego 2023 r. przyjęto zasady oraz tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ubiegając się o dotację należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek. Termin naboru 15.03-22.03.2023 r.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Istebna, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy Istebna.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Istebna.

Wnioski, które przejdą etap weryfikacji formalnej i zdobędą najwyższą ilość punktów zostaną przekazane przez gminę Istebna do Banku Gospodarstwa Krajowego za pomocą aplikacji Polski Ład w celu uzyskania wstępnej promesy na inwestycję.

Dotacja może być udzielona do 98% wartości inwestycji w zakresie nakładów koniecznych o których mowa w art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o których mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków lub znajdującej się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski mogą być składane w przypadku posiadania wkładu własnego tj. 2% wartości inwestycji.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w formularzu wniosku.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadający tytuł prawny do do zabytku znajdującego się na terenie gminy Istebna, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Wnioski mogące stanowić pomoc publiczną podlegają odrzuceniu.

UWAGA! Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Dodał: Wioleta Golik (8902)