Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
25.01
2016

XV sesja Rady Gminy Istebna

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515. ) z w o ł u j ę na dzień 25 stycznia (poniedziałek) 2016 r. na godz. 15:00 w sali nr 100 Urzędu Gminy Istebna XV sesję Rady Gminy Istebna z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji Rady Gminy Istebna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016 – 2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/94/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych oraz do klasy pierwszej publicznego Gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody buka zwyczajnego uznanego za pomnik przyrody.
 13. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Artur SzmekDodał: (4585)