Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
22.08
2022

XX Jubileuszowy Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki

1. Organizatorami Rajdu im. Jerzego Kukuczki są:                        

            -  Oddział PTTK "Wisła" w Wiśle,

            -  Urząd Miasta w Wiśle,

            -  Urząd Gminy  w Istebnej,

             -  Starostwo Powiatowe w Cieszynie

             
2. Rajd odbywa się  pod honorowym patronatem Pani Cecylii  Kukuczki

3. Kierownictwo Rajdu:
- Komandor – Krzysztof Rudziński
- Z-ca Komandora  d/s programowych – Stanisław Cendrzak
- Z-ca Komandora d/s organizacyjnych – Józef Polok

- Sekretarz – Grażyna Pruska

- członkowie - Tadeusz Leżański,  Zbigniew Magnowski

 

4. Cel Rajdu: Popularyzacja turystyki, poszerzenie wiedzy o osobie i osiągnięciach Jerzego Kukuczki, propagowanie przyrodniczych i krajobrazowych walorów Beskidu Śląskiego oraz bezpieczeństwa w górach.

5. Termin i miejsce zakończenia Rajdu:  piątek 07 października 2022 r. ,

Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej.

 

6. Trasy Rajdu:


A. "Górski Szlak Spacerowy im. Jerzego Kukuczki" (szlak niebieski) - Przełęcz Kubalonka - Wilcze - Amfiteatr „Pod Skocznią”,

 ok. 3 godz. Start na Przełęczy Kubalonka w godz. 8.00 – 8:30 ;

B. Szlak niebieski: Wisła Głębce PKP - Przełęcz  Łączecko -Tokarzonka- Wilcze - Amfiteatr „Pod Skocznią”, ok. 4 godz. Start Wisła Głębce PKP w godz. 8.00 – 8:30,

C. Szlak czerwony (odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego): Przełęcz Kubalonka - Stecówka,

 dalej szlakiem zielonym  do byłe Schronisko "Zaolzianka"- Amfiteatr „Pod Skocznią”,

ok. 4 godz. Start na Przełęczy Kubalonka w godz. 8.00 – 8:30,

D. Szlak niebieski: Koczy Zamek – Tyniok - Mała Gańczorka - dalej żółtym szlakiem spacerowym –

 dolina Olzy - Złoty Groń - Amfiteatr „Pod Skocznią”,

ok. 4 godz. Start Koniaków Koczy Zamek  w godz. 8.00 – 8:30

 

E. Szlak bez znaków Istebna Beskid , Złoty Groń Dolina Olzy,  Istebna Tartak, ok. 3godz. .

 Start Istebna Beskid  w godz. 8.00 - 9.00,  trasa łatwa, dla najmłodszych.

F. Szlak żółty z Istebnej Jasnowic przez  Młodą Górę – Wilcze (zielonym) do Amfiteatr „Pod Skocznią” (szlak zielony), ok. 4 godz. Start na przystanku PKS Istebna Jasnowice (obok byłego przejścia granicznego do Republiki Czeskiej) w godz. 8.00 – 8:30;

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tras.

 

 

7. W Rajdzie może uczestniczyć każdy kto posiada odpowiedni stan zdrowia (oświadczenie)

 i akceptuje regulamin Rajdu. Młodzież szkolna i osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Rajdzie

 pod opieką rodziców lub opiekunów.
Drużyny rajdowe tworzy tylko młodzież szkolna zgłoszona przez placówki oświatowe  lub harcerskie

  w trzech kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe, klasy I- IV i V- VIII,
- szkoły ponadpodstawowe.

- zorganizowane grupy osób dorosłych

- osoby indywidualne
Nie ogranicza się liczby osób w drużynie, jednak na każdych 10 uczestników musi przypadać jeden opiekun.


8.  Organizatorzy zapewniają:
    - materiały informacyjne;
    - posiłek turystyczny oraz ciepłe i zimne napoje na mecie Rajdu;
    - okolicznościową odznakę Rajdu;
    - nagrody dla najlepszych drużyn;
    - dyplomy uczestnictwa dla drużyn rajdowych;
    - zwiedzanie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki (w ramach  tras A,B,F );
    - obsługę przewodnicką na trasach Rajdu;
    - pokazy ratownictwa  i inne atrakcje;
    - potwierdzenie punktów do GOT.

9.  Zgłoszenia uczestników należy dokonać w formie pisemnej, wykorzystując

       formularz „Karta zgłoszenia”. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą na adres:

      Oddział  PTTK "Wisła"  ul. Lipowa 4a, 43-460 Wisła

      lub drogą elektroniczną: pttk@wisla.pl; w terminie do 23 września 2022 r. (piątek)

 

Ustala się wpisowe na rajd w wysokości : dzieci i młodzież ucząca się -  10 zł,

      Osoby dorosłe - 20 zł.  Opiekunowie bezpłatnie.

      

Płatność przelewem na kontoING PTTK Wisła nr: 08 1050  1096 1000 0001 0120 5052

Do dnia  29 września 2021 r.  (piątek)

 

10. Po przybyciu na metę należy złożyć w biurze rajdu aktualną listę uczestników

      potwierdzoną pieczątką szkoły lub organizatora. ( Zmiany na listach do 03.10.22 r.)

 

11. Kryteria oceny drużyn:
    - ogólna prezencja ( „strój”, dodatkowe elementy wyróżniające grupę, postawa na trasie rajdu);

    - prezentacja artystyczna – czas max do 5 minut na scenie

    - znak identyfikujący grupę, widoczny z daleka, na którym należy umieścić  miejscowość i nr szkoły;
   - udział w konkursie wiedzy o Jerzym Kukuczce i Beskidzie Śląskim (1 osoba );

   - udział w konkursie plastycznym- pod uwagę będą brane tylko prace indywidualne

        ( max. 5 prac na drużynę).

Prace plastyczne należy opisać w prawym dolnym rogu następująco: imię i nazwisko, wiek,

 nazwa szkoły, miejscowość. Opis nie powinien przekraczać formatu A7 (74mm x 105 mm).

Maksymalny wymiar pracy to format A2 .

  Prace plastyczne można przesłać pocztą nie później niż do 03.10.21 r.  lub dostarczyć  na metę rajdu do godziny 10.00.  Wszystkie prace pozostają u organizatora rajdu.

 

 

12. Program Rajdu:
    - zgłaszanie się drużyn i pozostałych uczestników Rajdu w punktach startowych

       o wyznaczonych godzinach, następnie wyjście na trasy pod opieką przydzielonych    

       przewodników - kierowników tras i ich pomocników,
    - przejście ustalonych tras,
    - zwiedzanie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki, (w ramach  tras A,B,F );
    - dojście na metę Rajdu – Amfiteatr „Pod Skocznią” (uwaga: meta czynna

      w godzinach 11.00 – 12.30, a kierownicy grup po dotarciu na metę mają

      obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się w sekretariacie rajdu),


    - od godziny 12:30 - konkursy, występy indywidualne, gry i zabawy na wolnym powietrzu

       turystyczny  posiłek, pokazy ratownictwa,…,
    - ok. godz. 14:00 - wręczenie nagród, uroczyste podsumowanie i zamknięcie Rajdu ,
    - przejście delegacji do Istebnej-Centrum pod symboliczny grób  Jerzego

       Kukuczki, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, chwila zadumy.

13. Informacje dodatkowe:
    - w sytuacjach szczególnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu,
    - organizatorzy zalecają uczestnikom ubezpieczenie się od NNW,
    - członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką są ubezpieczeni od NNW na mocy             

       porozumienia ZG PTTK z T.U. ERGO HESTIA S.A.


    - za bezpieczeństwo w czasie Rajdu odpowiadają opiekunowie i uczestnicy.

    - w związku z pandemią COVID 19 zaleca się posiadać maseczki

      ochronne, zgodę rodziców i oświadczenie o stanie zdrowia.

    -  organizatorzy zapewniają środki do dezynfekcji na mecie rajdu.

    -  w związku z obowiązującymi przepisami RODO uczestnicy wyrażają zgodę na

      przetwarzanie danych osobowych i wizerunków do celów organizacji i popularyzacji rajdu.


14. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje kierownictwu Rajdu.

 

15. Karta zgłoszenia jest integracyjną częścią regulaminu Rajdu

 

16. Informacje i zapytania prosimy kierować na adres:

 

 Biuro Oddziału PTTK "Wisła"

ul. Lipowa 4a,   43-460 Wisła
        tel. 33 855 3560, 535 543 532   e-mail: pttk@wisla.pl

 

Dbajmy o Beskidy sprzątajmy szlaki turystyczne.

Jak co roku zachęcamy do współtworzenia atmosfery rajdu.Dodał: Magdalena Rucka (8655)