Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
8.06
2022

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Istebna za rok 2021

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (j.t. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Wójt Gminy Istebna przedstawia Radzie Gminy w Istebnej raport o stanie Gminy Istebna za rok 2021 w terminie do 31 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Istebna za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Istebnej.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport ostanie Gminy Istebna odbędzie się 23 czerwca 2022 roku w salce posiedzeń Urzędu Gminy w Istebnej o godz. 14:00., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2022 roku (środa) do godziny 15:15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Istebnej.

Raport o stanie Gminy Istebna wraz z formularzem zgłoszeniowym do debaty dostępny w załączniku a także w Biurze obsługi Rady Gminy pok. 116.

 

Przewodniczący Rady Gminy Istebna

              Stanisław LegierskiDodał: Łucja Jałowiczor (8562)