Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniającą funkcję tężni solankowej wraz z OZE

Data publikacji: 2022-02-04, 11:08:13

Tytuł projektu: „Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniającą funkcję tężni solankowej wraz z OZE”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.Nazwa programu w ramach którego został zrealizowany projekt: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wnioskodawca: Gmina Istebna

Partnerzy projektu: nie dotyczy

Data złożenia wniosku aplikacyjnego: 22.03.2021 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20.09.2021 r.

Przedmiot projektu:

  • Roboty przygotowawcze
  • Wiata tężni solankowej
  • Zagospodarowanie okołoturystyczne tężni
  • Wykonanie systemu OZE

Przedmiotem projektu jest budowa wiaty spełniającej funkcję tężni solankowej wraz z nowym oświetleniem solarnym (hybrydowym) oraz budowa ciągów pieszych i miejsc do siedzenia dla turystów na terenie Trójstyku granic w Jaworzynce, gmina Istebna.

Cel projektu: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach wzmocnienia konkurencyjności obszaru LSR.

Okres rzeczowej realizacji: 2021/2022 r.

Montaż finansowy:
Całkowity koszt: 783.026,63 zł,
Koszty kwalifikowane: 461.509,81 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 277.736,00 zł,
Wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane: 505.290,63  zł

Wykonawca inwestycji:

  • nazwa: CBD Sp. z o.o, 43-470 Istebna 1016
  • data zawarcia umowy na realizację inwestycji: 17.08.2022 r.


Dodał: (1271)