Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki Olzy – etap I

Data publikacji: 2018-06-04, 02:00:08

1. Tytuł i nr projektu: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki Olzy – etap I (CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000627)
2. Nazwa programu w ramach którego realizowany jest projekt: Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 w Euroregionie Śląsk Cieszyński- Těšínské Slezsko
3. Wnioskodawca: Gmina Istebna
4. Partner projektu: Město Jablunkov
5. Data złożenia wniosku aplikacyjnego: 29.09.2016 r.
6. Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12.06.2017 r.  
7. Przedmiot projektu:
- przebudowa grilla „Pod Skocznią” w Istebnej- roboty (rozbiórkowe, ziemne, betonowanie, zbrojenie, roboty murowe, izolacyjne i malarskie, wykonanie podłogi), nowa konstrukcja i pokrycie dachowe, instalacje (wod-kan, elektryczna, odgromowa, wentylacyjna), dostawa i montaż wyposażenia (stoły, ławy, blaty),
- elementy promocyjne (tablica turystyczna i pamiątkowa), uroczystość otwarcia przebudowanego grilla
8. Cel projektu: wzrost liczby turystów na pograniczu polsko-czeskim poprzez poprawę stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki grilla
9. Okres rzeczowej realizacji: 2018 r.
10. Montaż finansowy:
- Całkowity koszt: ok. 62 400 EUR
- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 30 000 EUR  
- Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 764,71 EUR      
11. Wykonawca robót budowlanych:
- nazwa: EKO-DOM Budownictwo ogólne Piotr Lipowczan z Goleszowa
- data zawarcia umowy na realizację inwestycji: 01.03.2018 r.Dodał: Piotr Gazurek (1200)